Striper

Sett i lys av Schillers begreper om menneskets grunndrifter i form

Forfattere

  • Arild Berg Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, Kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Karen Disen

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2682

Sammendrag

Striper blir i denne studien undersøkt gjennom Friedrich Schillers konsepter om menneskets tre grunndrifter i form; formdrift, stoffdrift og lekedrift. Schillers teoretiske begreper brukes til å fokusere på forskning om form i forhold til menneskets trang og ønske om å forme. Gjennom å vise konkrete eksempler av striper som er materialisert på ulike måter i kunst og design viser artikkelen hvordan Schillers begreper kan brukes til å øve studenter og lærere i design- og kunstutdannelse til å se egen og andres praksis gjennom et kunstteoretisk blikk, og slik gi økt forståelse for sammenheng mellom teori og praksis.

 

 

Forfatterbiografi

Arild Berg, Institutt for Produktdesign, Fakultet for Teknologi, Kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus

Ansvarlig for følgende emner på Masterstudiet: Institutt for Produktdesign på Høgskolen i Oslo og Akershus:

Strategier i produktrettet kommunikasjon - fordypning i konseptbasert produktdesign (10 ECTS)

Materialer i et bærekraftig og estetisk perspektiv - fordypning i materialbasert produktdesign (10 ECTS)

Nedlastinger

Publisert

2018-10-09

Hvordan referere

Berg, A., & Disen, K. (2018). Striper: Sett i lys av Schillers begreper om menneskets grunndrifter i form. FormAkademisk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2682

Cited by