Når tilskueren tegner

Minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre

Forfattere

  • Hilde Kramer Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2741

Sammendrag

Etter 2. verdenskrig har vitnebeskrivelser og fotografier dominert spredningen av kunnskap om holocaust. Bakgrunnen for artikkelen er utfordringer rundt formidling av disse hendelsene i vår tid. Innledningsvis poengteres viktigheten av å opprettholde formidling av holocaust. Teksten henter eksempler fra resepsjonsteori, og etterspør nye måter å fremme tilskuerens aktive engasjement. Den historiske bakgrunnen forklares. Gjennom en serie workshoper utprøves en fenomenologisk tilnærming gjennom tegning for å minnes ofre av holocaust. Tre eksempler fra workshopene viser ulike deltakeres tilnærming, samt mulige utfordringer. Resultater av workshopene, observasjoner og tilbakemeldinger diskuteres underveis. Artikkelen vil ta opp utfordringer ved prosjektet og mulige feilkilder man kan støte på. Observasjoner av og tilbakemeldinger fra deltakerne i workshopene ser ut til å bekrefte at en innpakket stein med et nummer fungerte forløsende for flertallet fra posisjonen som passiv betrakter til aktiv, etterforskende tegner.

 

Nøkkelord: kunstnerisk utviklingsarbeid, tegning, holocaust, deltakerbasert minnekultur, formidlingsmetoder, resepsjonsteori

Forfatterbiografi

Hilde Kramer, Universitetet i Bergen

Professor, Institutt for design

Nedlastinger

Publisert

2018-10-09

Hvordan referere

Kramer, H. (2018). Når tilskueren tegner: Minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre. FormAkademisk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2741

Cited by