Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?

Forfattere

  • Christian Montarou NMBU

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2829

Sammendrag

I tillegg til dialogen som organismen fører med den ytre verden ved hjelp sansene, finnes det under tegneprosessen en uartikulert førspråklig kobling mot de stimuli, som kommer fra den «ikke synlige» indre fornemmende kroppen. Forskningsspørsmålet jeg har valgt å arbeide med i artikkelen er: Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning? Dette undersøkes gjennom Merleau Ponty sin tenkning rundt kroppsfenomenologi, Derrida sitt syn på tegneren som blind, psykolog Stern sin tenkning om vitalitetsaffekt. Likeledes inspirasjon fra forskere som Petitmengin med sin mikrofenomenologiske metode, Berger sin pedagogiske tenkning og studier av kroppens rolle i vitenskapelig forskning og ulike forfattere innen kroppskognisjon teori som fremhever betydningen av det førspråklig i tenkning. Forskningsspørsmålet vil også bli belyst ut fra min erfaring som kunstner og som tegnelærer på Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU

Forfatterbiografi

Christian Montarou, NMBU

Førsteamanuensis, Institutt for landskapsarkitektur

Nedlastinger

Publisert

2018-10-08

Hvordan referere

Montarou, C. (2018). Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?. FormAkademisk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2829

Cited by