Kunst og håndverk – fag eller tverrfaglig felt?

Forfattere

  • Kjetil Sømoe Høgskolen Stord/Haugesund

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.352

Emneord (Nøkkelord):

Kunst og håndverk, fagdiskurs, hovedområder, sløyd, tegning, kunstfag, mediefag, tekstil, forming, det hellige og det profane

Sammendrag

Opprettelsen av skolefaget forming, og senere kunst og håndverk, blir gjerne beskrevet som en sammenslåing av håndverksfagene sløyd, håndarbeid og tegning. I artikkelen bruker jeg faghistorien og ulike beskrivelser av kontroversen som har eksistert i forming/kunst og håndverk til å vise at kunst og håndverk best kan beskrives som et tverrfaglig felt snarere enn et fag i vitenskapsfaglig betydning. Gjennom to nasjonale spørreundersøkelser, Skolefags­undersøkelsen 2009 og Skolefagsundersøkelsen 2011, er lærernes fagpraksis og faglige prioriteringer i ungdomsskole og barneskole kartlagt. Funnene viser at faget praktiseres svært ulikt, og at særlig høyt utdannede lærere i ungdomsskolen er spesialiserte innen en eller flere tradisjoner og materialområder innenfor skolefaget kunst og håndverk. Artikkelen vil synliggjøre de ulike tradisjonene som inngår i skolefaget på et formelt nivå, og foreslår en viss grad av spesialisering innenfor fagområdet i lærerutdanningen. Spesialiserte fagmiljøer i lærerutdanningen foreslås for at utviklingen av innhold og metoder i grunnskolens praksis som kan inngå i det tverrfaglige feltet kunst og håndverk skal bli mer målrettet og kvalitetsorientert.


Nedlastinger

Publisert

2013-12-30

Hvordan referere

Sømoe, K. (2013). Kunst og håndverk – fag eller tverrfaglig felt?. FormAkademisk, 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.352

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by