Tanatologiens poetikk

Et undersøkende essay om fotografi, døden og språket

Forfattere

  • Jadwiga Blaszczyk-Podowska Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3539

Sammendrag

Essayet har vært en måte å tolke mitt skapende arbeid på. Jeg tar utgangspunkt i egen kunstnerisk praksis, dvs. kunstnerisk utviklingsarbeid, og en fotografiserie med tittelen The Poetics of Thanatology. Teksten reflekterer over, og undersøker temaer som potensielt berøres gjennom fotografienes visuelle språk og den skapende prosessen. Jeg utforsker hvilke forbindelser som finnes mellom en hendelse i barndommen min, døden og fotografiet. Den antroposentriske tilnærmingen til virkeligheten sitter dypt i vår kultur og har skapt hierarkiske relasjoner - Vi og De andre. Gjennom stilleben-fotografi av døde planter og insekter undersøker jeg menneskets opplevelse av empati i forhold til ikke-menneskelige organismer. Jeg ser på mitt praktiske arbeid i fotostudio som et rom for kritisk refleksjon og som uerstattelige, meningsfulle og langsomme, sansende erfaringer. Disse erfaringene har utfordret min og mine kunststudenters antroposentriske tilnærming til verden.

Forfatterbiografi

Jadwiga Blaszczyk-Podowska, Universitetet i Sørøst-Norge

Billedkunstner og dosent
Universitetet i Sørøst-Norge

Referanser

Abram, D. (2010). Becoming Animal : An Earthly Cosmology. [Kindle]. First Vintage Books Edition.

Abram, D. (2017). The spell of the sensuous : perception and language in a more-than-human world. Vintage Books.

Arendt, H., & Elon, A. (2006). Eichmann in Jerusalem : a report on the banality of evil. Penguin Books.

Atsma, A.J. (2000-2019). Thanatos, The Theoi Project – Greek Mythology. https://www.theoi.com/Daimon/Thanatos.html

Barthes, & Howard, R. (2000). Camera lucida : reflections on photography. Vintage Books.

Bu, K., & Biong, T. (2007). Kunsten å bruke følelser: 17 samtaler fra hjertet [The art of using emotions: 17 conversations from the heart](Vol. 49, Flux). Flux forlag.

Grelland, H. (2018). Møtet mellom dyr og mennesker: En filosofisk studie. I B. Berget, E. Krøger, A. Thorød & B. Braastad (Red.), Antrozoologi: Samspill mellom dyr og menneske [Anthrozoology: Interaction between animals and humans](p. 21-28). Universitetsforlaget.

Hall, M. (2011). Plant as Person. A philosophical botany. State Univerity of New York Press.

Linkman, A. (2011). Photography and Death. Reaction Books.

Næss, A. (2002). Life's Philosophy. University of Georgia Press.

Olechnicki, K. (2013). Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym [Notes on visual culture in sociological and anthropological context]. DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP, 16, 6-16. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-dbb41a8a-9b38-40fa-97f5-84a78f45b0a7

Sontag, S. (1997). On photography. Penguin.

Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (2001). Toward a theory of plant blindness. Plant Science Bulletin, 47(1), 2-9. https://cms.botany.org/userdata/IssueArchive/issues/originalfile/PSB_2001_47_1.pdf https://botany.org/bsa/psb/2001/psb47-1.pdf

Wikimedia Commons. (n.d.). Victorian era post-mortem family portrait of parents with their deceased daughter [photography]. Wikipedia. https://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Victorian_era_post-mortem_family_portrait_of_parents_with_their_deceased_daughter.jpg

Øverenget, E. (2003). Eksistens: En bok om frihet, angst og død [Existence: A book about freedom, anxiety and death]. Kagge.

Publisert

2020-09-25

Hvordan referere

Blaszczyk-Podowska, J. (2020). Tanatologiens poetikk : Et undersøkende essay om fotografi, døden og språket. FormAkademisk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3539

Cited by