Tanatologiens poetikk

Et undersøkende essay om fotografi, døden og språket

Forfattere

  • Jadwiga Blaszczyk-Podowska Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3539

Sammendrag

Essayet har vært en måte å tolke mitt skapende arbeid på. Jeg tar utgangspunkt i egen kunstnerisk praksis, dvs. kunstnerisk utviklingsarbeid, og en fotografiserie med tittelen The Poetics of Thanatology. Teksten reflekterer over, og undersøker temaer som potensielt berøres gjennom fotografienes visuelle språk og den skapende prosessen. Jeg utforsker hvilke forbindelser som finnes mellom en hendelse i barndommen min, døden og fotografiet. Den antroposentriske tilnærmingen til virkeligheten sitter dypt i vår kultur og har skapt hierarkiske relasjoner - Vi og De andre. Gjennom stilleben-fotografi av døde planter og insekter undersøker jeg menneskets opplevelse av empati i forhold til ikke-menneskelige organismer. Jeg ser på mitt praktiske arbeid i fotostudio som et rom for kritisk refleksjon og som uerstattelige, meningsfulle og langsomme, sansende erfaringer. Disse erfaringene har utfordret min og mine kunststudenters antroposentriske tilnærming til verden.

Forfatterbiografi

Jadwiga Blaszczyk-Podowska, Universitetet i Sørøst-Norge

Billedkunstner og dosent
Universitetet i Sørøst-Norge

Nedlastinger

Publisert

2020-09-25

Hvordan referere

Blaszczyk-Podowska, J. (2020). Tanatologiens poetikk : Et undersøkende essay om fotografi, døden og språket. FormAkademisk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3539

Cited by