More-than-human perspectives in understanding embodied learning

Experience, ecological sustainability and education

Forfattere

  • Biljana Culibrk Fredriksen Universitetet i Sørøst Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3549

Sammendrag

Evner til å lære gjennom kroppslig samhandling med miljøer er iboende hos mennesker og andre arter, og sikrer artenes overlevelse. Ved å kombinere data fra studier fra erfaringslæring hos små barns og hos et føll (en nyfødt hest), viser forfatteren hvordan både mennesker og andre arter lærer gjennom kroppslige samhandling med sine omgivelser. Slike samhandlinger er avhengige av eget initiativ og utfordrer en rekke valg. Artikkelen argumenterer for kroppslig læring som avgjørende for overlevelse på tvers av arter. Den viser videre hvordan en slik forståelse av kroppslig læring kan motivere dekonstruksjon av dualismer mellom kroppslige og verbale læringsformer, og mellom menneske og andre arter, på denne måten kan bidra til en mer helhetlig forståelse av læring. I verden med mange økologiske utfordringer, kan kroppslige former for læring føre til økt økologisk bevissthet og kan bidra til utdanning for økologisk bærekraft.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-25

Hvordan referere

Fredriksen, B. C. (2020). More-than-human perspectives in understanding embodied learning: Experience, ecological sustainability and education. FormAkademisk , 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3549

Cited by