Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene

Forfattere

  • Erlend Vinje Stipendiat, HiOA

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.383

Emneord (Nøkkelord):

Skoleanlegg, baseskoler, tradisjonelle skoler, klasserom, skolearkitektur, utdanningspolitikk

Sammendrag

I løpet av de siste årene har vi sett eksempler på harde kamper om arkitekturen til nye skoleanlegg. Jeg lar i denne artikkelen fire sentrale stemmer i denne debatten komme til ordet. De fire stemmene tilhører tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet, leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten Harald Øvland og hovedverneombud i Oslo-skolen Knut Myhrer. Disse stemmene vil belyse blant annet: hvem som ønsket baseskolene velkommen, hvorfor baseskolene ble ønsket velkommen, hvem som opponerte mot baseskolene og hvorfor det ble opponert mot baseskolene. Kvartetten vil også belyse i hvilken grad Kunnskapsløftet kan sies å legitimere baseskolene og i hvilken grad lærerne har vært med på utformingen av de nye skoleanleggene.

Forfatterbiografi

Erlend Vinje, Stipendiat, HiOA

Tilsatt som høgskolelektor ved HiOA. Permisjon fra denne stilling i 4-år, mens jeg er doktorgradsstipendiat. Stipendiatstillingen er et samarbeid mellom Avdeling for lærerutdanning og Storbyprogrammet.

Nedlastinger

Publisert

2013-09-28

Hvordan referere

Vinje, E. (2013). Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene. FormAkademisk , 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.383

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by