Leder. Utdanning for ny praksis I

– teknologi, design og bærekraft på tvers

Forfattere

  • Liv Merete Nielsen OsloMet - storbyuniversitetet
  • Arild Berg OsloMet - storbyuniversitetet
  • Peter Haakonsen OsloMet - storbyuniversitetet
  • Marius Lysebo OsloMet - storbyuniversitetet
  • Eva Lutnæs OsloMet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4130

Sammendrag

Dette temanummeret av FormAkademisk er et resultat av fyrtårnsprosjektet Didaktikk for teknologi, design og innovasjon (2016-2020) som er finansiert av Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet–storbyuniversitetet og ledet av Liv Merete Nielsen. Prosjektet er et bidrag til realiseringen av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (Kunnskapsdepartementet, 2018). Regjeringens opp­trappings­­planer inkluderer et teknologiløft, fornyelse og omstilling av nærings­livet og styrking av kvalitet i høyere utdanning. Fyrtårns­­prosjektet har som mål å bidra til å nå disse målene, fordi nøkkelen til ny praksis ligger i utdanning.

Publisert

2020-12-31

Hvordan referere

Nielsen, L. M., Berg , A. ., Haakonsen , P. ., Lysebo, M. ., & Lutnæs, E. . (2020). Leder. Utdanning for ny praksis I : – teknologi, design og bærekraft på tvers. FormAkademisk, 13(6). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4130

Cited by