Perseptuelle illusjoner i norske kommunevåpen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4897

Emneord (Nøkkelord):

Kommunevåpen, visuell persepsjon, illusjoner, heraldikk, design

Sammendrag

Alle 356 kommuner i Norge har eget kommunevåpen, et visuelt kjennetegn for utøvelse av kommunal myndighet og som regel basert på heraldisk design. Kommunevåpen måtte tidligere godkjennes av Kongen i statsråd, men etter 1. januar 2018 kan alle kommuner godkjenne disse selv. Utformingen kan gjøre våpnene sårbare for perseptuelle illusjoner, og disse illusjonene kan påvirke fortolkningen av våpnene. Det er tre hovedkategorier illusjoner som er særlig aktuelle på dette området: Ansikts-illusjoner, form-illusjoner og Herrmann-gitre. Alle landets kommunevåpen er undersøkt med psykofysisk metodikk, og det ble registrert 47 våpen med illusjoner (13.2%). Det var flest ansikts-illusjoner, noen færre form-illusjoner og få Herrmann-gitre. Artikkelen påpeker nytten av perseptuell kompetanse både for kommuner, fylkeskommuner og formgivere. Framtidige kommunevåpen bør utformes slik at man unngår ulike former for perseptuelle illusjoner.  

Referanser

Arkivverket. (2019). Kommunevåpen. https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/kommunereform/kommunevapen?q=kommunev%C3%A5pen

Berns, R. S. (2019). Billmeyer and Saltzman's principles of color technology. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119367314

Cappelen, H. (2020). Heraldikkens historie. I Store norske leksikon. https://snl.no/heraldikkens_historie

Cappelen, H. (2021). Kommunevåpen. I Store norske leksikon. https://snl.no/kommunev%C3%A5pen

Cook, P. B. & McReynolds, J. S. (1998). Lateral inhibition in the inner retina is important for spatial tuning of ganglion cells. Nature neuroscience, 1(8), 714-719. https://doi.org/10.1038/3714

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå viktigtida til i dag (3. utg.). Det Norske Samlaget.

Ekman, P. (1992). Are there basic emotions? Psychological Review, 99(3), 550-553. https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.3.550

Ellingsen, E. F., Drevsjø, S., Volden, F. & Watten, R.G. (2019). Extraversion and focus of attention on facial emotions: an experimental eye-tracking study. Current Issues in Personality Psychology, 7(2), 91-97. https://doi.org/10.5114/cipp.2019.85413

Fonagy, P. (1991). Thinking about thinking: Some clinical and theoretical considerations in the treatment of a borderline patient. International journal of psycho-analysis, 72, 639-656.

Gauthier, I., Tarr, M. J., Anderson, A. W., Skudlarski, P. & Gore, J. C. (1999). Activation of the middle fusiform'face area'increases with expertise in recognizing novel objects. Nature neuroscience, 2(6), 568-573. https://doi.org/10.1038/9224

Goldstein, E. B. & Cacciamani, L. (2021). Sensation and perception. Cengage Learning.

Håkansson, U., Söderström, K., Watten, R., Skårderud, F. & Øie, M. G. (2018). Parental reflective functioning and executive functioning in mothers with substance use disorder. Attachment & Human Development, 20(2), 181-207. https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1398764

Johannessen, K. (1998). Kunst med kongelig resolusjon. Kommunevåpen i Riksarkivet gjennom hundre år 1898-1998 (Riksarkivaren skriftserie nr. 5). Riksarkivaren.

Kommunevåpen. (2022, 22. november). Kommunevåpen i Norge. https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunev%C3%A5pen_i_Norge#Historikk

Lie, I. (1986). Syn og synsproblemer. Universitetsforlaget.

Lie, I. & Watten, R. (1994). VDT work, oculomotor strain, and subjective complaints: an experimental and clinical study. Ergonomics, 37(8), 1419-1433. https://doi.org/10.1080/00140139408964919

Livingstone, M. & Hubel, D. H. (2002). Vision and art: The biology of seeing (Vol. 2). Harry N. Abrams.

Livingstone, M. S. (2000). Is it warm? Is it real? Or just low spatial frequency? Science, 290(5495), 1299-1299. https://doi.org/10.1126/science.290.5495.1299b

Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1992). Sensation and perception. Allyn & Bacon.

NHF. (2021). Norsk heraldisk forening. https://heraldikk.no/

O'Connor, Z. (2015). Colour, contrast and gestalt theories of perception: The impact in contemporary visual communications design. Color Research & Application, 40(1), 85-92. https://doi.org/10.1002/col.21858

Regjeringen. (2019). Kommunevåpen og kommuneflagg. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Nyheter-kommunereform/kommunevapen-og-kommuneflagg/id2558418/

Rubin vase. (2022‎, 17 januar). I Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubin_vase&action=history

Saugstad, P. (2001). Psykologiens historie - en innføring i moderne psykologi. Gyldendal Akademisk.

Schiffman, H. R. (1990). Sensation and perception: An integrated approach. John Wiley & Sons.

Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering – et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for Den norske legeforening, 128, 1066-9.

Solso, R. L. (1994). Cogntition and the Visual Arts. The MIT Press.

Stabell, U. & Stabell, B. (2003). Effects of light and dark adaptation of rods on specific-hue threshold. Vision research, 43(27), 2905-2914. https://doi.org/10.1016/j.visres.2003.07.003

Stevens, S. S. (1958). Problems and methods of psychophysics. Psychological bulletin, 55(4), 177. https://doi.org/10.1037/h0044251

Thompson, W., Fleming, R., Creem-Regehr, S. & Stefanucci, J. K. (2011). Visual perception from a computer graphics perspective. A K Peters/CRC Press. https://doi.org/10.1201/b10927

Trætteberg, H. (1967). Borg i segl, mynt og våpen. Universitetsforlaget.

Tsao, D. Y. & Livingstone, M. S. (2008). Mechanisms of face perception. Annu. Rev. Neurosci., 31, 411-437. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.30.051606.094238

Vuilleumier, P. & Pourtois, G. (2007). Distributed and interactive brain mechanisms during emotion face perception: evidence from functional neuroimaging. Neuropsychologia, 45(1), 174-194. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.06.003

Ware, C. (2010). Visual thinking for design. Elsevier.

Watten, R. G. (1990). Håndbok for brukere av PC og dataterminaler. Sigma Forlag.

Watten, R. G. & Lie, I. (1996). Visual functions and acute ingestion of alcohol. Ophthalmic and Physiological Optics, 16(6), 460-466. https://doi.org/10.1046/j.1475-1313.1996.96000208.x

Watten, R. G., Lie, I. & Magnussen, S. (1992). VDU work, contrast adaptation, and visual fatigue. Behaviour & Information Technology, 11(5), 262-267. https://doi.org/10.1080/01449299208924347

Watten, R. G., Magnussen, S. & Greenlee, M. W. (1998). Spatial-frequency discrimination, brain lateralisation, and acute intake of alcohol. Perception, 27(6), 729-736. https://doi.org/10.1068/p270729

Gildeskål kommunevåpen

Nedlastinger

Publisert

2023-06-09

Hvordan referere

Watten, R. G. (2023). Perseptuelle illusjoner i norske kommunevåpen. FormAkademisk, 16(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4897

Cited by