Med Fagdidaktikk som omdreiningspunkt

Forfattere

  • Ingvild Digranes Høgskulen på Vestlandet
  • Laila B. Fauske OsloMet – storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5295

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Liv Merete Nielsen disputerte i år 2000, med avhandlingen Drawing and spatial representations. Det var trangt i salen, i de gamle lokalene til AHO, ved St. Olavs plass. Disputasen var historisk. Da doktorgradsprogrammet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i 1995 la til rette for å inkludere designdidaktikere, fikk også denne profesjonsgrenen innen ‘the making professions’ mulighet til å forske i eget fagfelt. Liv Merete var den første som disputerte, med eksplisitt fagdidaktisk tematikk.  Vi visste det ikke da – men dette var den første disputasen i en rekke av flere, med designdidaktisk forankring. For flere av tilhørerne ble denne begivenheten en inspirasjon for videre forskningskarriere, men også for undervisning i fagdidaktikk, på BA-, MA- og etter hvert også Ph.d.-nivå.  

Forfatterbiografier

Ingvild Digranes, Høgskulen på Vestlandet

Professor (PhD)  

 

Laila B. Fauske, OsloMet – storbyuniversitetet

Professor (PhD) 

 

 

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Digranes, I., & Fauske, L. B. (2023). Med Fagdidaktikk som omdreiningspunkt . FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5295

Cited by