Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik

Forfattere

  • Bent Illum Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
  • Marléne Johansson Universitetslektor, Docent, Göteborgs Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.62

Sammendrag

Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från den svenska grundskolans slöjdundervisning, årskurs 5. Studien är relaterad till ”Komolärprojektet” (Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker) som är finansierat genom det svenska Vetenskaps­rådet. Som hjälpmedel för att skildra hur kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik kan formuleras använder vi oss av videoinspelade klassrums­observa­t­ioner. Fokus för analysarbetet är klassrumskommunikationen å den ena sidan och elevernas interaktion med material och redskap å den andra. Slöjd är ett påtagligt kommunikativt ämne på flera vis. Elever bygger upp en egen erfarenhetsvärld när de själva får erfarenheter av hur ”tillräckligt mjuk” känns genom att se, känna och uppleva med kroppen. Lärande­situationerna ger tillgång till tidigare erfarenheter, både egna och andras. Under social interaktion, tillsammans med redskap och material, återskapas och nyskapas ett kollektivt minne. Slöjdkunnandet förvärvas i interaktion med omvärlden, tanke och handling byggs in i upplevelserna.

Forfatterbiografier

Bent Illum, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

Lektor Ph.d. i sløjd og læringsteori. Ansat ved University Colleqe Copenhagen; med tjeneste ved Skolen for Materiel Design og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Marléne Johansson, Universitetslektor, Docent, Göteborgs Universitet

Docent i Slöjd, utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Sverige, och Docent i Slöjdpedagogik, Åbo Akademi university, Finland. I Finland är jag forskningsledare för det nordiska centrat i Slöjdpedagogik. 

Nedlastinger

Publisert

2009-08-31

Hvordan referere

Illum, B., & Johansson, M. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FormAkademisk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.62

Cited by