Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter

Forfattere

  • Joar Skrede HiO

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.84

Sammendrag

Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Artikkelen presenterer noen resonnement som kan bidra til å forstå bakgrunnen for konflikten. Debattantenes måte å argumentere på og hva argumentene impliserer av ulike historiesyn blir belyst. Det blir brukt et analytisk skille mellom sentrifugal og sentripetal lesning av kunst. Dette leder til at det avslutningsvis identifiseres en viss interdiskursivitet mellom den klassiske og moderne kunst – forstått som at den eldre kunsten behandles som samtidig.

Forfatterbiografi

Joar Skrede, HiO

FoU-seksjonen, HiO

Nedlastinger

Publisert

2009-12-31

Hvordan referere

Skrede, J. (2009). Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter. FormAkademisk, 2(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.84

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by