Vol 2 Nr. 2 (2009)

					Se Vol 2 Nr. 2 (2009)

FORMakademisk har utfordret ferske ”alumnae” fra dr.gradsstudiet ved AHO til å gå tilbake til sine prøveforelesninger, som et aspekt ved ”doctorateness”, og utvikle dem til akademiske artikler.

Forsidebilde ved Monica Hestad

Publisert: 2010-12-15