Begynnaropplæring i teikning

Ein analyse av teiknemetodar

Forfattere

  • Karen Brænne
  • Janne Heggvoll

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678

Sammendrag

Artikkelen har begynnaropplæring i teikning som tema. Ved å studere fagstoff om teikneopplæring nytta ved norske grunnskulelærarutdanningar, utviklar denne teksten tre ulike teoretiske kategoriar som skildrar teiknemetodiske tilnærmingar. Kategoriane er forma med støtte frå lese- og skriveopplæringsfeltet og omgrepa analytiske og syntetiske tilnærmingar, samt kunnskapsteoretiske og læringsteoretiske posisjonar. I tillegg blir omgrepet progresjon ved Ralph Tyler (1948) nytta for å utdjupe det som kjem fram. Bidraget er meint å vere ein forsiktig start på å utvikle ei teikneteoretisk plattform til støtte for dei institusjonane som utdannar lærarar for dei minste i skulen.   

 

Forfatterbiografier

Karen Brænne

1. Amanuensis, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda

Janne Heggvoll

Høgskolelektor

Nedlastinger

Publisert

2018-10-08

Hvordan referere

Brænne, K., & Heggvoll, J. (2018). Begynnaropplæring i teikning: Ein analyse av teiknemetodar. FormAkademisk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678

Cited by