Narrativ strategi

Nettundervisning i kunst og håndverk

Forfattere

  • Ellen Kathrine Baskår Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3545

Sammendrag

Faget kunst og håndverk har en lang tradisjon i norsk lærerutdanning og bygger på ulike målformuleringer, teoretiske forankringer og metodiske tilnærminger. I denne artikkelen vil jeg både rette oppmerksomheten på faget og på undervisningen i en nett- og samlingsbasert studieform. Jeg analyserer et empirisk materiale fra to gjennomførte undervisningsforløp med lærerstudenter i valgfaget kunst og håndverk innenfor en nett- og samlingsbasert studiemodell i lærerutdanningen. Det empiriske materialet bygger på observasjonsnotater fra et undervisningsforløp hvor narrativ strategi danner grunnlaget for aksjonsforskning. I analyse av datamaterialet anvender jeg, Jerome Bruner sitt prinsipp om spirallæring og Albert Bandura sin teori om modellæring som stedfortredende forsterkning.

Forfatterbiografi

Ellen Kathrine Baskår, Universitetet i Sørøst-Norge

Institutt for forming og formgiving Høgskolelektor i kunst og håndverk. Undervisning og faglig koordinator ved avdelingens kurs og oppdragsvirksomhet.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-25

Hvordan referere

Baskår, E. K. (2020). Narrativ strategi : Nettundervisning i kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3545

Cited by