Å støtte kreativitet

Hva som kan påvirke læreren i å fokusere på kreativitet i kunst og håndverk

Forfattere

  • Brynjar Olafsson Universitetet i Sør-øst Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3947

Sammendrag

Denne artikkelen fokuserer på hva som kan støtte eller hindre lærere i kunst og håndverk i å fokusere på kreativitet i undervisningen. De siste årene har det vært rettet mer oppmerksomhet mot utvikling av barns kreative egenskaper i grunnskolen. Læreplanen i kunst og håndverksfaget legger større vekt på kreativitet enn andre fag. Resultatene fra åtte intervjuer viser at respondentene mener at faktorer som fagkunnskap, økonomi, ledelse og tid kan hemme lærere i å legge vekt på kreativitet i kunst og håndverk. Respondentene mente imidlertid at læreplanen var støttende ettersom den var åpen og fleksibel. De var også bevisste på at deres egen kreativitet påvirket elevenes arbeid. De fleste respondenter fant videre utfordringer i definisjonen av og arbeidet med å vurdere kreativitet. Resultatene viser at det er nødvendig å støtte både indre og ytre faktorer for undervisningen for å kunne oppfylle læreplanens mål om å utvikle elevers kreativitet.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-13

Hvordan referere

Olafsson, B. (2020). Å støtte kreativitet: Hva som kan påvirke læreren i å fokusere på kreativitet i kunst og håndverk. FormAkademisk , 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3947

Cited by