Leder. Utdanning for ny praksis II

– teknologi, design og bærekraft på tvers

Forfattere

  • Liv Merete Nielsen OsloMet - storbyuniversitetet
  • Arild Berg OsloMet - storbyuniversitetet
  • Peter Haakonsen OsloMet - storbyuniversitetet
  • Marius Lysebo OsloMet - storbyuniversitetet
  • Eva Lutnæs OsloMet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4751

Emneord (Nøkkelord):

utdanning, teknologi, design, bærekraft

Sammendrag

Dette temanummeret av FormAkademisk er det andre i rekken som oppsummerer fyrtårnsprosjektet Didaktikk for teknologi, design og innovasjon (2016-2021). Det første temanummeret ble publisert i 2020 (Nielsen et al, 2020). Fyrtårnsprosjektet er finansiert av Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Når prosjektet nå er avsluttet er det to områder der prosjektet har bidratt til utvikling av praksis. Det gjelder utviklingen av et fruktbart samarbeid om undervisning, tek­n­ologi og forskning innad på TKD, men også med andre forskere og institusjoner. Videre gjelder det internasjonal profilering av design- og designdidaktisk forskning ved TKD gjennom internasjonale forsk­er­­nettverk, publikasjoner og konferanser.

Forfatterbiografier

Liv Merete Nielsen, OsloMet - storbyuniversitetet

Professor Emerita (dr. ing.)

Arild Berg, OsloMet - storbyuniversitetet

Professor (dr. arts)

Peter Haakonsen, OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetslektor (MA) 

Marius Lysebo, OsloMet - storbyuniversitetet

Prodekan utdanning TKD
Førsteamanuensis (PhD)

Eva Lutnæs, OsloMet - storbyuniversitetet

Professor (PhD)

 

 

Publisert

2021-12-31

Hvordan referere

Nielsen, L. M., Berg, A. ., Haakonsen, P. ., Lysebo, M. ., & Lutnæs, E. (2021). Leder. Utdanning for ny praksis II : – teknologi, design og bærekraft på tvers. FormAkademisk, 14(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4751

Cited by