Living in the Landscape 2021

Kunstbasert arktisk økokultur i et online samarbeidsprosjekt

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4834

Emneord (Nøkkelord):

landskap, northern knowledge, posthumanisme, nymaterialisme, økokultur , ecoculture, digitale rom

Sammendrag

Målet med det arktiske samarbeidsprosjektet ‘Living in the landscape’ (LiLa) er å samle studenter og forsk­­ere fra ulike fagområder for å utvikle estetiske læreprosesser gjennom kultur-sensitiv og bærekraftig forskning på sosiokulturelle landskap i den europeisk-arktiske regionen. Covid 19 medførte at prosjektet i stedet for et fysisk møte i et felles landskap ble endret til en Online Spring School. Deltakerne produserte kunstneriske uttrykk som ble presentert i en online utstilling, i tillegg til visuelle essay. Med utgangspunkt i forfatternes fem essay med fokus på lokale tradisjoner med ull, starr og dun vil vi vise hvordan en felles forståelse for landskapets mangefasetterte betydning kunne utvikle seg i et online fellesskap på tvers av fagområder og kulturelle forskjeller. Våre norske bidrag eksemplifiserer hvordan det er mulig å formidle kunnskap om tradisjoner, kultur og identitet i et digitalt kulturfellesskap.

Forfatterbiografier

Mette Gårdvik, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

Karin Stoll, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

Wenche Sørmo, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

Gary Hoffman, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

Anne Mette Bjørnvik Rosø, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

Referanser

Austin, J. (2008). Training Community Artists in Scotland. In G. Coutts, & T. Jokela, (Eds.), Art, Community and Environment. Educational Perspectives (pp. 175-192). Intellect Books.

Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Journal of Women in Culture and Society, 28(3), 801-830. https://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4400/v14/pensumliste/barad_posthumanist-performativity.pdf

Bayerisches Fernsehen (2017, 22. juli). Schuhe aus Seegras [Video]. https://www.br.de/mediathek/video/schuhe-aus-seegras-rohstoff-aus-dem-wald-av:584f8e363b46790011a35861

Biolib. (u. å.). Deutschlands Flora in Abbildungen [Fotografi av tegning av gresstypen Carex brizoides]. http://www.biolib.de, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=721915

Carlsen, T. H. (2013). Nordisk ærfugldun. Kunnskapsutveksling mellom Norge, Island, Grønland og Færøyene. Bioforsk Report, 8(108). http://icelandeider.is/wp-content/uploads/2015/09/20130120_Final_Rapport_Nordisk-%C3%A6rfugldun.pdf

Carlsen, T. H. (u. å.). Eider ducks nest with authentic eggs [Fotografi av ærfuglreir med ekte egg]. https://www.nibio.no/nyheter/rfuglevokterne-er-naturens-vaktmestere

Cohen, M. (1989). Connecting with nature, creating moments that let earth teach.

Demos, T. J. (2016). Decolonizing nature: Contemporary art and the politics of ecology. Sternberg Press.

Duncum, P. (1999). A Case for an Art Education of Everyday Aesthetic Experiences. Studies in Art Education, 40(4), 295-311. https://doi.org/10.2307/1320551

Elstad, Å. (2004). Kystkvinner i Norge. Kom forlag.

Friedman, J. (1994). Cultural Identity and Global Process. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446222195

Gårdvik, M. (2021). Fishermens` mittens of Helgeland. In E. Härkönen, T. Jokela & M. Gårdvik (Eds.), Online Living in Landscapes: The Spring School 2021 (Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, no. 26) (pp. 56-61). University of Lapland. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/64826/Mette%2C%20G%C3%A5rdvik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gårdvik, M. (2021a). LiLa Padlet and Map [Fotografi av skjermbilde med prosjektmappe i padlet der alle deltakernes prosesser og produkter ble samlet og delt].

Gårdvik, M. (2021b). Wool from Old Norwegian Short Tail Landrace sheep is traditional used in making Fishermens’s Mittens. [Fotografi av ull fra norske utgangersauer].

Gårdvik, M. (2021c). Online knitting workshop. [Fotografier av dataskjerm under online undervisning i strikking av sjøvotter].

Gårdvik, M. (2021d). A selection of mittens knitted during the LiLa School 2021. [Fotografi av et utvalg strikkede sjøvotter opphengt på en klessnor].

Goldsworthy, A. (2004). Rivers and tides, working with time [DVD]. Mediopolos Films.

Gulliksen, M. S. (2017). Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education, 4(1), 1415108, 1-14, https://doi.org/ 10.1080/2331186X.2017.1415108

Hanssen, S. A. & Erikstad, K. E. (2012). The long-term consequences of egg predation. Behavioral Ecology, 24(2), 564-569, https://doi.org/10.1093/beheco/ars198

Härkönen, E., Huhmarniemi, M., & Jokela, T. (2018). Crafting Sustainability: Handcraft in Contemporary Art and Cultural Sustainability in the Finnish Lapland. Sustainability, 10(6), 1907. https://doi.org/10.3390/su10061907

Härkönen, E., Jokela, T. & Gårdvik, M. (2021). Online Living in Landscapes: The spring School 2021 (Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, no. 33). University of Lapland http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-275-7

Hiltunen, M. (2010). Slow activism: Art in progress in the North. In A. Linjakumpu & S. Wallenius-Korkalo (Eds.), Progress or perish. Northern perspectives on social change (pp. 119-138). Ashgate.

Hiltunen, M. (2021). Online knitting workshop. [Fotografi av strikketøy og dataskjerm under online undervisning].

Hoff, T. & Harr, K.-E. (1982). Trollfjell her nord: en fabel nordfra. Gyldendal. https://www.nb.no/items/6471c1640d59eb35bfee89e9902d78cf?page=0

Hoffman, G. (2021). Living in the Arctic Landscape. In E. Härkönen, T. Jokela & M. Gårdvik (Eds.), Online Living in Landscapes: The Spring School 2021 (Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, no. 26) (pp. 62–67). University of Lapland. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-275-7

Hohla, M. (2014) „Rasch“, „Reisch“ oder „Seegras“ – ein fast vergessenes Geschenk unserer Wälder. Der Bundschuh - Schriftenreihe des Museums Innviertler Volkskundehaus, 17, 143-154. https://www.zobodat.at/pdf/Bundschuh_17_2014_0143-0154.pdf

Huhmarniemi, M., & Jokela, T. (2020a). Arctic art and material culture: Northern knowledge and cultural resilience in the northernmost Europe. In L. Heninen, H. Exner-Pirot, & J. Barnes (Eds.), Arctic Yearbook 2020: Climate change and the Arctic: Global origins, regional responsibilities? Arctic Portal. https://doi.org/10.3390/su12020604

Huhmarniemi, M., & Jokela, T. (2020b). Arctic arts with pride: Discourses on Arctic arts, culture and sustainability. Sustainability, 12(2), 604. https://doi.org/10.3390/su12020604

Illeris, H. (2017). Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art Education for Sustainable Development (AESD). Nordic Journal of Art & Research, 1(2), 77-93. https://doi.org/10.7577/information.v1i2.221

Ingold, T. (1993). The temporality of landscape. World Archaeology 25(2), World Archaeology, 25(2), 152–174. https://doi.org/10.1080/00438243.1993.9980235

Ingold, T. (2020). Culture, nature, environment. Steps to an ecology of life. In T. Ingold (Ed.), The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill (pp. 13-26). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003196662

Jokela, T., & Coutts, G. (2018). The North and the Arctic: A laboratory of art and design education for sustainability. In T. Jokela & G. Coutts (Eds.), Relate North: Art and design education for sustainability (pp. 98-117). Lapland University Press.

Jokela, T., Hiltunen, M., Härkönen, E. & Stöckell, A. (Eds.) (2018). Living in the Komi Landscape. University of Lapland.

Jokela, T., Huhmarniemi, M., Beer, R., & Soloviova, A. (2021). Mapping new genre Artic art. In L. Heninen, H. Exner-Pirot, & J. Barnes (Eds.), Arctic Yearbook 2021: Defining and mapping sovereignties, policies and perception. Arctic Portal. https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2021/Scholarly-Papers/29_AY2021_Jokela.pdf

Jokela, T. & Härkönen, E. (2021). Living in the Landscape in the Time of Covid-19. In T. Jokela & G. Coutts, (Eds.), Relate North. Distances. InSEA Publications. https://doi.org/10.24981/2021-RND

Klausen, A. K. (2013). I ærfuglens rike. Orkana Akademisk.

Lefnaer, S. (2017). Der Stängel ist im Querschnitt stumpf dreikantig [Stengelen er trekantet i tverrsnitt]. [Fotografi av Tverrsnitt av gresstypen Starr]. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Carex_melanostachya_sl21.jpg

Lien, S. (u. å.) Govvateaksta: Gápmagat mii čájáhusas, duddjon lea Karin Olsen. [Fotografi av Samiske Komager]. Nordlige folk. https://nordligefolk.no/hjem-2/klaer-handverk-og-duodji/komager-gammagat/?lang=sa

Lind, J. (fotograf). (ca. 1885—1895). [Studioportrett av Hans Jensen som iført oljehyre og røyserter, bærer et fiskegarn over skulderen][fotografi]. DigitaltMuseum. https://digitaltmuseum.no/021015845150/studioportrett-av-hans-jensen-ifort-oljehyre-royserter-og-med-torskegarn

Lindman, C. A. M. (1917–1926). Bilder ur Nordens Flora. [Fotografi av gresstypen Carex rostrata]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordens_flora_Carex_rostrata.jpg

Living in the Landscape. (2021). [Virtual exhibition]. https://storymaps.arcgis.com/stories/345326b826054361a50905c6d92a6b56

Midt-Troms Museum [fotografi]. (ca. 1895). [Båtlag fra Berg fotografert under Mefjordfisket ca. 1895]. DigitaltMuseum. https://digitaltmuseum.no/021017935823/batlag-fra-berg-tatt-under-mefjordfiske-i-ca-1895

Museet kystens arv. (2020). [Old Fishermens’s Mittens with embriodered initials]. DigitaltMuseum. https://digitaltmuseum.no/021028545652/vott

Næss, A. (1991). Økologi, samfunn og livsstil (5. omarb. utg.). Universitetsforlaget. (Opprinnelig utgitt 1973) https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007052500001?page=3

Näumann, R., Riis, K. & Illeris, H. (2020). Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk. Gjenbruke – Oppvinne – Skape. Cappelen Damm akademisk.

O'Sullivan, N. J., Teasdale, M. D., Mattiangeli, V., Maixner, F., Pinhasi, R., Bradley, D. G. & Zink, A. (2016). A whole mitochondria analysis of the Tyrolean Iceman’s leather provides insights into the animal sources of Copper Age clothing. Scientific reports, 6(1), 31279-31279. https://doi.org/10.1038/srep31279

Parks, M. M. (2020). Explicating Ecoculture. Tracing a Transdisciplinary Focal Concept. Nature and Culture, 15(1), 54-77. https://doi.org/10.3167/nc.2020.150104

Rosø, A. M. B. (2021). The Good Friday Walk. In E. Härkönen, T. Jokela & M. Gårdvik (Eds.), Online Living in Landscapes: The Spring School 2021. (Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, no. 26). University of Lapland

Rousell, D., Cutcher, A. L., Cook, P. J. & Irwin, R. L. (2018). Propositions for an Environmental Arts Pedagogy: A/r/tographic Experimentations with Movement and Materiality. In A. Cutter-Mackenzie, K. Malone & E. Barratt Hacking (Eds.), Research Handbook on Childhoodnature (Springer International Handbooks of Education). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51949-4_95-1

Skaugvold, H. N. M. (ca. 1910—1915). [Portrett av mann i 20-årene med sydvest, sjøvotter og oljehyre]. Nordlandsmuseet. https://digitaltmuseum.no/021015536192/portrett-mann-i-20-ara-star-sydvest-oljehyre-sjovotter-bildet-er-tatt-pa

Smith, W. (1873). Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. London.

Soini, K., & Dessein, J. (2016). Culture-Sustainability Relation: Towards a Conceptual Framework. Sustainability, 8(2), 167. https://doi.org/10.3390/su8020167

Sørmo, W. (2021). The Precious Eggs of the Eider Duck. In E. Härkönen, T. Jokela & M. Gårdvik (Eds.), Online Living in Landscapes: The Spring School 2021 (Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, no. 26). University of Lapland.

Sørmo, W., Stoll, K., & Gårdvik, M. (2019). Starry Sky – Sami Mythology: Inspiration for Collaborative Artistic Expressions and Learning. In T. Jokela, & G. Coutts (Eds.), Relate North: Collaborative Art, Design and Education (pp. 14-39). InSea publications. https://insea.org/wp-content/uploads/2021/09/RelateNorth_2019_online-a.pdf

Sortland, A. B. (2020). Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell. Ottar, 4(332), 6-7. https://uit.no/Content/735452/cache=20213006104635/Ottar_4_2020_web.pdf

Stoll, K. (2021). Grass shoes. A walk in landscapes. In E. Härkönen, T. Jokela & M. Gårdvik (Eds.), Online Living in Landscapes: The Spring School 2021. (Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series D. Opintojulkaisuja, no. 26). University of Lapland.

Stoltenberg, U. (2020/2010). Kultur als Dimension eines Bildungskonzepts für eine nachhaltige Entwicklung [Culture as dimension of educational concepts for sustainable development]. Kulturelle Bildung online. https://www.kubi-online.de/artikel/kultur-dimension-eines-bildungskonzepts-nachhaltige-entwicklung

Sturm, J. G. (u.å.). Carex brizoides, the quaking sedge is native to Central and Southern Europe. The stem is triangular and thin and can grow up to 40-100 cm long. [Foto av et malt bilde av gresstypen Carex brizoides].

Südtiroler Archäologiemuseum (u. å.). Shoes of the iceman “Ötzi”© Südtiroler Archäologiemuseum. [Fotografi av Ismannen Ötzi sine sko].

Waage, I. Ó., Macdonald, A., Jónsdóttir, Á. B., Jóhannesdóttir, G. R. & Finnbogadóttir, G. Ý. (2018). Take Me Somewhere: A Timeless Sense of Place. In T. Jokela & G. Coutts (Eds.), Relate North: Practising Place, Heritage, Art & Design for Creative Communities (pp. 164-175). Lapland University Press.

World Peace University.

Mittens hanging on the clothesline

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Gårdvik, M., Stoll, K., Sørmo, W., Hoffman, G., & Bjørnvik Rosø, A. M. (2023). Living in the Landscape 2021 : Kunstbasert arktisk økokultur i et online samarbeidsprosjekt. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4834

Cited by