Bokanmeldelse. Digitale medier og materialitet

Forfattere

  • Lovise Søyland Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademiskmisk.4961

Emneord (Nøkkelord):

materialitet, digitale medier, skapende praksis, bokanmeldelse, utdanningsvitenskap

Sammendrag

Jon Hoems bok er høyst aktuell, og et etterlengtet og viktig bidrag som åpner opp nye forståelser, per­spektiver og muligheter knyttet til digitale medier og materialitet. Hoem løfter fram ulike eksisterende syn og forståelseshorisonter som vi kan bruke til å nærme oss materialitet. Det er ikke bare de fysiske omgivelsene og materialene vi har rundt oss som har en materialitet som kan sanses og erfares. Hoem stiller viktige spørsmål som: Hva skjer når grunnleggende betingelser for hvordan vi sanser endres, og hvordan sanser vi det immaterielle? Samspillet mellom materialer, digitale teknologier og mennesker – og hvilke skapende handlingsmuligheter som ligger i dette koblingsfeltet, er noe av det mest sentrale ved boka. Hoem går i bredden både på hvordan vi kan forstå digital materialitet som uttrykk og som ulike representasjonsformer.

Forfatterbiografi

Lovise Søyland, Universitetet i Sørøst-Norge

Lovise Søyland er førsteamanuensis i design, kunst og håndverk ved Instuitutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge. Søyland er tilknyttet prosjektet MAKER som Post-doc forsker. Hun er medlem av forskegruppenene: Embodied Making and Learning (EMAL) og Kunstnerisk utviklingsarbeid.  Søyland underviser i fordypningsstudiet: Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i emnet Tegning i bacheloren Visuelle kunst, samt veileder studenter på bachelor og master nivå. Søyland er aktiv forsker og utvikler innen områdene materialitet, skapende arbeid med materialer og digitale teknologier, tegning, skaperorientert læring og embodied kognisjonsteorier.

https://www.usn.no/kontakt-oss/tilsette/lovise-soyland

Referanser

Hoem, J. (2021). Digitale medier og materialitet [Digital media and materiality]. Skolerobot Forlag.

Søyland, L. (2021). Grasping materialities: Making sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies [PhD, University of South-Eastern Norway]. https://hdl.handle.net/11250/2756969

Cover of the book Digitale medier og materialitet

Nedlastinger

Publisert

2022-06-24

Hvordan referere

Søyland, L. (2022). Bokanmeldelse. Digitale medier og materialitet. FormAkademisk , 15(1). https://doi.org/10.7577/formakademiskmisk.4961

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser

Cited by