The research group Embodied Making and Learning at the University of South-Eastern Norway

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5186

Emneord (Nøkkelord):

EMAL

Sammendrag

There is no one history of the research group Embodied Making and Learning (EMAL). EMAL is an interdisciplinary research group that addresses the phenomenon of embodied making and learning. We work together to achieve three main aims: to enhance quality in our research, to further community and cooperation between researchers, and to contribute to developing our field nationally and internationally.

Forfatterbiografi

Marte S. Gulliksen , Universitetet i Sørøst-Norge

Professor, PhD

Referanser

AECEA, P. E. (2009). Arts and cultural education at school in Europe. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf

Bamford, A. (2006). The wow factor: Global research compendium on the impact of the arts in education. Waxmann.

Bamford, A. (2012). Arts and cultural education in Norway 2010-2011. http://www.kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/1f0ba571783fe8dc31a13ac76d5f196a.pdf

Bammer, G. (2013). Disciplining interdisciplinarity. Integration and implementation sciences for reseaching complex real-world problems. Australian National University E-press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_459901

Bruner, J. S. (1960). The process of education. Harvard University Press.

Dunin-Woyseth, H., & Michl, J. (2001). Towards a disciplinary identity of the making professions: The Oslo millennium reader. Oslo School of Architecture.

EMAL HiT. (2015a). Deltakergrupper innenfor Forskergruppen EMAL September 26 2015.

EMAL HiT. (2015b). Embodied making and learning research group. Høgskolen i Sørøst-Norge.

EUC. (2007). Conclusion of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 15 November 2007, on improving the quality of teacher education. Council of the European Union. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0006:0009:EN:PDF

European Commission. (2013). Education and training in Europe 2020: Responses from the EU member states. Eurydice.

Forvaltningsdatabasen. (u.å). Statens lærerskole i forming, Notodden - Endringshistorie. Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste, NSD. https://www.nsd.no/polsys/data/forvaltning/enhet/21660/endringshistorie

Gibbons, M., Limogens, C., Schwartzmann, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. Sage.

Gibbons, M., & Scott, P. (2001). Re-thinking science. Knowledge and the public in an age of uncertainty. Polity Press.

Gulliksen, M. S. (2003). Finnes det en teoretisk drøftingstradisjon innen mitt fagfelt? In J. Sandven (Ed.), Fagkultur og kernefaglighed. Dokumentasjon fra NordFo-symposium Fredriksberg Seminarium 2.-6. oktober 2002 (B:12 ed., Vol. 2003, pp. 160–179). NordFo.

Gulliksen, M. S. (2014). Beredskapskunnskap - navet i lærerutdanning i Kunst og håndverk. FORMakademisk, 7(5), 1–19. https://doi.org/10.7577/formakademisk.902

Gulliksen, M. S., & Hjardemaal, F. R. (2016). Choosing content and methods: Focus group interviews with faculty teachers in Norwegian pre-service subject teacher education in design, art and crafts. Scandinavian Journal of Educational Research, online first, 3. November, 2014(1/2016). https://doi.org/10.1080/00313831.2014.967809

Gulliksen, M. S., & Homlong, S. (2013). Editorial, making, materiality, and knowledge. FORMakademisk, 6(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.649

Høgskolen i Telemark. (2013). FOU-SAK 33-13 Tiltak for å øke eksterne inntekter.

KEA European Affairs. (2009). The impact of culture on creativity. European Commission (Directorate-General for Education and Culture). https://keanet.eu/wp-content/uploads/2019/09/impactculturecreativityfull.pdf

Kjosavik, S. (1998). Fra ferdighetsfag til forming : utviklingen fra tegning, sløyd og håndarbeid til forming sett i et læreplanhistorisk perspektiv [From a skill subject to Forming]. [Dr. thesis, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo]. https://www.nb.no/search?q=oaiid:%22oai:nb.bibsys.no:999900829544702202%22&mediatype=b%C3%B8ker

Litt, T. (1949). Führen oder Wachsenlassen. Eine Erörterung des Pädagogischen Grundproblemes. Verlag von Ernst Klett.

Meld. St. 18 (2014-2015). Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektore. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/

NOKUT. (2015). Akkreditering som universitet — Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet. NOKUT.

Nyzell, S. (forthcoming). Grendels Skatt - Återskapad tidig medeltid och gränslanden mellan historia, sanning och fiktion.

Research Council of Norway. (2018a). Evaluation of Norwegian education research. Report from the International Expert Committee Final Report 22 February 2018. https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2018/evaluation-of-norwegian-education-research/

Research Council of Norway. (2018b). Institutional feedback from the evaluation committee - University College of Southeast Norway, HSN.

Winner, E., Goldstein, T. R., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for art's sake? The impact of arts education. OECD - Centre for Educational Research and Innovation. https://doi.org/10.1787/9789264180789-en

Personer som samarbeider i gruppe med post-it lapper

Nedlastinger

Publisert

2023-02-09

Hvordan referere

Gulliksen , M. S. (2023). The research group Embodied Making and Learning at the University of South-Eastern Norway. FormAkademisk , 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5186

Cited by