Dokumentasjon

Brukerveiledninger, utviklerdokumentasjon og publiseringstips for all programvare fra Public Knowledge Project: PKP | Docs: Documentation for OJS, OMP and all of the Public Knowledge Project's software

OJS for forfattere og fagfeller

OJS for redaksjonen

For hele veiledningen, se Learning OJS 3.3: A Visual Guide to Open Journal Systems.

Vi har lenket direkte til de mest brukte delene av OJS 3.3 veiledningen:

Arbeidsflyt i tidsskriftet

Oppsett av tidsskriftet