Kjente feil

E-post sendes ikke ut når man lager oppslag.

Problem

I OJS 3.3.0-8 sendes det ikke ut e-post til brukere av tidsskriftet når man lager nytt oppslag selv om man har krysset av for å sende ut e-post til brukere.

Løsning

Man kan omgå dette problemet ved å sende e-post til brukergrupper via Brukere og roller > Varsle