Open Access

Med åpen tilgang (Open Access) mener man umiddelbar digital, nettbasert, gratis, og fri tilgang til innhold ved publiseringstidspunkt uten de fleste restriksjonene man tradisjonelt har forbundet med opphavsrett og lisensiering.

Les mer om Open Access

Åpne publiseringskanaler

Open Science har en oversikt rettet mot forskere som trenger kunnskap om åpne publiseringskanaler hvor de viktigste lenkene er gjengitt her:

Valg av lisens

Valg av lisens avgjør hvor hvilke rettigheter man har som opphavsperson og hvilke rettigheter og krav som gjelder ved formidling og eventuell videre bearbeiding av verket. Det er derfor svært viktig å være bevisst på hvilken lisens man velger fordi dette bestemmer hvordan og under hvilke vilkår verket kan brukes videre.

Det er utarbeidet flere åpne lisenser under paraplyen Creative Commons (CC) som gir fri tilgang til innhold under forskjellige vilkår.

Norske forhold og Plan-S

I Norge må vi forholde oss til Plan-S, som krever at forskningsmateriale ved publisering umiddelbart skal gjøres tilgjengelig med en CC-lisens. Plan-S tillater at forskningsmateriale publiseres i et abonnementstidsskrift, forutsatt at en versjon av artikkelen samtidig publiseres i et åpent arkiv. Plan-S anbefaler CC-BY, men det er andre tillegg av CC-lisensen som også kan godtas av Plan-S.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Open Access-tidsskrifter kan søke om å bli indeksert av DOAJ dersom tidsskriftet oppfyller krav om blant annet åpenhet og kvalitet som stilles. Les mer om hvorfor tidsskriftet burde indekseres i DOAJ. Vi stiller krav om at tidsskrift skal arbeide for å bli indeksert i DOAJ for å publisere hos oss.

Se også veiledningen for å søke medlemskap hos DOAJ.

DOAJ Seal of Approval

DOAJ har også en måte å vise at tidsskriftet oppfyller beste praksis innen åpen publisering, kalt DOAJ seal of approval. Dette kan være noe å strekke seg etter selv om det ikke er noe krav om det. Det er uansett ingen tekniske hindringer som står i veien for at våre tidsskrifter skal kunne oppnå dette.

Sherpa/ROMEO

Publisering hos oss innebærer også at tidsskriftet blir indeksert i Sherpa/ROMEO som er en tjeneste som lar deg søke opp tidsskrifter og oppsummerer hvilke rutiner og retningslinjer de har for åpen tilgang.

Sherpa/JULIET

Sherpa/JULIET er en tilsvarende tjeneste, men for finansiører av Open Access. Her kan man kan finne hvilke krav som stilles for å kunne søke midler til f.eks Open Access-publisering, forskningsprosjekter og dataarkivering.