Drift av tidsskriftet

Oppsett av tidsskriftet

  • navn, logo, issn, DOI
  • kontaktpersoner
  • seksjonsredaktører
  • valg av type fagfellevurdering
  • valg av lisens
  • visning av statistikk

Digital bevaring

Dere bør godkjenne digital bevaring av tidsskriftet. Dette er en gratis tjeneste som OJS har som en plugin i tidskriftet, som heter PKP PN Plugin som bruker PKP Preservation Network.

Gå i administrasjonsgrensesnittet til:

Nettsted > Programtillegg > PKP PN Plugin

Her må dere som står som ansvarlig redaktør gå inn og godkjenne vilkårene.

Sikker digital bevaring er også et av kravene for å få DOAJ Seal of Approval, som er noe å strekke seg etter for OpenAccess tidsskrifter.

Daglig drift