Drift av tidsskriftet

Første gangs oppsett av tidsskriftet

  • Tidsskriftet må ha fått godkjent navn og ISSN
  • Universitetsbiblioteket kan legge inn logo og tilpasse nettsidemal til tidsskriftet ved oppstart hos oss.
  • Universitetsbiblioteket hjelper til med oppsett av tidsskriftet på plattformen.

Ved oppstart må tidsskriftet informere om og ta informerte valg om:

  • Ansvarlig redaktør
  • Teknisk kontakt
  • Andre redaksjonsmedlemmer
  • Valg av type fagfellevurdering
  • Valg av lisens
  • Aktivering av tjeneste for digital bevaring

Daglig drift og brukerstøtte

Tidsskriftsredaksjonen står for daglig drift og redaksjonelt arbeid i tidsskriftene. Universitsetsbibliotekets rolle er hovedsakelig brukerstøtte, veiledning og opplæring av brukere av plattformen utover det som er tilgjengelig i dokumentasjon og nettbaserte kurs. Universitetsbiblioteket har ansvar for den tekniske løsningen som publiseringsplattformen kjører på.

Forsøk gjerne å finne svar selv, men kontakt oss på ojs@oslomet.no om du står fast eller trenger å diskutere noe i forbindelse med tidsskriftspublisering.

Dokumentasjon og e-læring til publiseringsplattformen (OJS)

Publiseringsløsningen vår kjører på programvaren Open Journal Systems (OJS).

På grunn av bemanningssituasjonen ved universitetsbiblioteket må vi drive etter prinsippet "hjelp til selvhjelp". Derfor forutsetter vi at tidsskrift som drives på vår plattform tilstreber å bli mest mulig selvstendig på sikt. Vi oppfordrer derfor sterkt om å bruke litt tid på å sette seg inn i tilgjengelig offisiell dokumentasjon og e-læring om daglig drift og oppgaver på publiseringsplattformen. Disse ressursene er utviklet av The Public Knowledge Project (PKP) som leder utviklingsarbeidet av OJS.

Valgfri funksjonalitet

OJS har mye valgfri funksjonalitet som kan aktiveres etter ønske fra tidsskriftet. Her er noen nyttige og mye brukte programtillegg/plugins hos tidsskriftene våre:

Digital bevaring (PKP PN)

Sikker bevaring av tidsskrift er en gratis tjeneste som vi sterkt anbefaler å aktivere. OJS har en plugin som lar tidsskriftet registrere seg i PKP Preservation Network (PKP PN) som bruker LOCKSS-programmet for desentralisert distribuert digital bevaring. Dette sikrer fortsatt tilgang til tidsskriftets innhold i tilfelle katastrofal svikt eller hvis tidsskriftet ikke lenger publiseres og fjernes fra nettet, så kan innholdet fortsatt gjøres tilgjengelig igjen av PKP PN.

Vilkårene for bruk av denne tjenesten må godkjennes av ansvarlig redaktør før den kan aktiveres.

Sikker digital bevaring er også et av kravene for å få DOAJ Seal of Approval, som er noe å strekke seg etter for OpenAccess tidsskrifter.

Visning av statistikk (PaperBuzz)

OJS samler mye statistikk som kan vises i statistikkmodulen i administrasjonsgrensesnittet, men denne statistikken er ikke tilgjengelig for lesere av tidsskriftet. Det finnes plugin som kan aktiveres for å vise nedlastingsstatistikk og aktivitet i sosiale media på sammendragssidene for artikler som PaperBuzz Plugin.

Visning av siteringer (Scopus/Crossref Plugin)

Avhengig av oppsettet kan aktivering av dette programtillegget vise siteringer fra Scopus, Crossref Cited-By, lenke til artikkelen i Google Scholar og Europe PMC på sammendragssiden til en artikkel. Dette er nyttig når man etterhvert f.eks. skal beregne "impact factor".