Leder. Et nettverk av samskapt viten

- et vitenskapsfelt i utvikling

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5229

Emneord (Nøkkelord):

leder

Sammendrag

I 2013 tok Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) initiativ til å samle lærerutdannere i formgiving, kunst og håndverk i et eget nettverk for å styrke samhold og utvikle fagfeltet. Første samling var på Gardermoen, og siden da har Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren (KHUH) hatt årlige konferanser der lærerutdannere har presentert egne utviklingsprosjekt og egen forskning. Disse presentasjonene har ført til gode og utviklende diskusjoner på tvers av landets utdannings­insti­tu­sjon­er. Deltakerne har vært selve ryggraden i det praksisfellesskap som har utviklet seg i de 10 årene som har gått. Som deltagere utvikler vi oss i et forsknings- og praksisfelt. Vi møtes som kollegaer, under­visere, veiledere, artikkelforfattere, fagfeller og redaktører i et fagfelt hvor ulike forståelser og innsikter brytes frem i et nettverk av samskapt viten. Med dette jubileumsnummeret ønsker vi å styrke koblingen mellom KHUH-nettverket og utviklingen av det akademiske fagfeltet.

Forfatterbiografier

Mari-Ann Letnes , NTNU

Førsteamanuensis (PhD)  

Ingvard Bråten , Høgskulen på Vestlandet

Førstelektor

Liv Merete Nielsen , OsloMet - storbyuniversitetet

Professor emerita (dr. ing) 

Bente Helen Skjelbred , Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis (PhD) 

Referanser

Gårdvik, M., Stoll, K., Sørmo, W., Hoffman, G., & Bjørnvik Rosø, A. M. (2023). Living in the Landscape 2021 : Kunstbasert arktisk økokultur i et online samarbeidsprosjekt. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4834

Haakonsen, P. (2023). Programmering i kunst og håndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4812

Hoem, J., & Eide, G. (2023). Utvidet virkelighet i bøker for barn: «Augmented Reality» og analoge bøker. FormAkademisk. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4805

Honerud, H., & Honerud, J. (2023). Norsk: Lære å fotografere i samspillet mellom teknisk ferdighet og bildeforståelse. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4807

Jamouchi, S. (2023). Shibori her og nå: An artistic project with natural materials in school. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4896

Klungland, M. (2023). Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og håndverksdidaktikk under posthumane betingelser. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4799

Kvalbein, Åse, & Småland, E. G. (2023). Leire og keramikk i norske læreplaner : i perioden 1922 til 2020. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4815

Margolin, Victor. (Ed.). (1989). Design Discourse: History, Theory, Criticism. Chicago University Press.

Nielsen, L. M., Reitan, J. B., & Hassel, R. M. (2023). Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH): 10 år med praksisfellesskap i utvikling. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4966

Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2023). Formingsforskning i en ny tid? : En undesøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4813

Skregelid, L. (2023). Den kulturelle skolesekken som dissens og kunstens betydning i lærerutdanningen. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4806

LOGO for HKUH

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Letnes , M.-A., Bråten , I., Nielsen , L. M., & Skjelbred , B. H. (2023). Leder. Et nettverk av samskapt viten : - et vitenskapsfelt i utvikling. FormAkademisk, 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5229

Cited by