MEDVERKA

Publicera ditt paper som vetenskaplig artikel i Techne serien 

Kommande temanummer

NordFo konferens "Make it Together

Viktiga datum
Abstrakt 20 april 2022
Manuskript 15 november 2022
Artiklarna publiceras under våren/sommaren 2023

Editors of the special issue / Redaktörer för temanumret

Marie Koch, Lisa Monica Fälling Andersen, Bolette Kremmer Hansen, Marcus Samuelsson

Öppna nummer
Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. 

Mall
Du hittar skrivanvisningar och en nerladdningsbar word skrivmall menyerna på denna hemsida.Vid eventuella frågor eller problem kontakta gärna juha.hartvik(at)abo.fi