MEDVERKA

Kommande temanummer

Klicka här för information om temanumret Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet

Öppna nummer
Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. 

Notera även att följande NordFo konferens ordnas i Köpenhamn i september 2021.
Make it Together

Följ med annonseringen om kommande temanummer i anslutning till konferensen.

Mall
Du hittar skrivanvisningar och en nerladdningsbar word skrivmall menyerna på denna hemsida.Vid eventuella frågor eller problem kontakta gärna juha.hartvik(at)abo.fi