MEDVERKA

Kommande temanummer

PATT38 conference - special conference theme issue

The Techne Series invites abstract presenters at the PATT38 conference to submit a full paper of the presentation for publishing in a special conference theme issue. The planned issue completes the PATT38 issue from spring 2021, and gives all researchers attending the conference the possibility to publish in the same journal.

The recommended length of the article is 5,000-8,000 words. The articles will be selected and reviewed according to the journals’ standard reviewing process.  
Deadline for submission is November 1st, 2021.
Publication is planned for Spring/early Summer 2022.
When submitting an article, please add the comment “PATT38 - 2022”.
Special issue editors are: Mia Porko-Hudd, Marja-Leena Rönkkö and Jeffrey Buckley

Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet

Klicka här för information om temanumret Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet

Öppna nummer
Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. 

Notera även att följande NordFo konferens ordnas i Köpenhamn i september 2021.
Make it Together

Följ med annonseringen om kommande temanummer i anslutning till konferensen.

Mall
Du hittar skrivanvisningar och en nerladdningsbar word skrivmall menyerna på denna hemsida.Vid eventuella frågor eller problem kontakta gärna juha.hartvik(at)abo.fi