MEDVERKA

Publicera ditt paper som vetenskaplig artikel i Techne serien 

Öppna nummer
Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. 

Kommande temanummer: AI Make Slöjd

Planering av ett kommande temanummer är på gång. Temanumret ger rum för forskning som presenteras vid följande NordFo- konferens AI Make Slöjd, 18-20.9.2024 vid Åbo Akademi i Vasa
https://welcome.ventla.io/nordfo?eventid=704382
Vi sänder ut närmare information då konferensen närmar sig.
Välkommen till Vasa, Finland!

Mall
Du hittar skrivanvisningar och en nerladdningsbar word skrivmall menyerna på denna hemsida. Vid eventuella frågor eller problem kontakta gärna juha.hartvik(at)abo.fi