Senaste numret

Vol 31 Nr 2 (2024): Öppet nummer 2 2024
Visa alla nummer

Techne serien ägs av NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Serien publicerar sedan 1995 forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Från och med 2011 görs all publicering som "open access". Artiklarna som publiceras genomgår en "double blind review" process och håller hög vetenskaplig standard. Techne serien fyller kraven för nivå 1 i "Publikationsforum (JUFO)" som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. För mer info klicka här.

Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting, både hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse, att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting.
Journalen öppnar för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet.

Slöjdbegreppet inrymmer olika varianter av verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av artefakter. Artiklarna kan exempelvis fokusera på pedagogiska,psykologiska, sociala, kulturella och tekniska sammanhang i formella och informella samt fysiska och virtuella lärmiljöer. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet. Vi är även intresserade av artiklar som behandlar nya former av slöjdande exempelvis maker kultur, do-it-yourself and craftivism.

Bekanta dig med författarinstruktionerna här! På samma sida hittar du även ett nedladdningsbart word-dokument som underlättar ditt skrivande.

Hur laddar jag upp en artikel i Techne serien, läs här

Ladda ner en pdf fil som visar inlämningsprocessen steg för steg