Editorial

Författare

  • Pirita Seitamaa-Hakkarainen Åbo Akademi i Vasa, Pedagogiska fakulteten

Abstract

Editorial

Downloads

Publicerad

2018-06-21

Referera så här

Seitamaa-Hakkarainen, P. (2018). Editorial. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(1), i-ii. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2818