Faglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk

Topoi fra læreres oppgavetekster

Författare

  • Eva Lutnæs Institutt for estetiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus

Abstract

Gjennom vurdering settes det ord på et fag, og ordene lærerne velger viser elevene veier inn i faget. Artikkelen går nært på læreres språk i oppgavetekster fra faget Kunst og håndverk ved ungdomsskoler i 17 av Norges 19 fylker. Empirien følger av et strategisk utvalg der lærerne som deltar med oppgavetekster er utpekt av ansatte universitets- og høgskolesektoren som annerkjent for sin undervisningspraksis. Fokus er lagt på hvordan lærere formulerer forventninger til elevenes læring gjennom vurderingskriterier. I analysen søkes det etter topoi – mønster i språket som går igjen fra skole til skole. Artikkelens mandat er dobbelt, både bidra til å utvikle praksisfeltet språket om vurdering og utfordre de mønstre som kommer til syne gjennom nyere fagdidaktisk forskning. De identifiserte topoi gir et bilde av hvordan lærere tolker gjeldende læreplan om til oppgavetekster i en brytningstid der nye læreplaner er under utarbeidelse i regi av Utdanningsdirektoratet (2017-2020). Faget Kunst og håndverk har møtt kritikk for å bevege seg i en teoretisk retning, men analysen viser en tydelig prioritering av det visuelle vurderingsgrunnlaget blant lærerne. De identifiserte topoi legger fagets konvensjoner åpne for kritisk granskning og fører til en diskusjon av hvordan fire diakrone perspektiv i faget kan gjøres relevant for fremtidens kunst- og håndverksundervisning med skapende praksiser som er samfunnskritiske og relevante for elevenes livsverden

Downloads

Publicerad

2019-06-13

Referera så här

Lutnæs, E. (2019). Faglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk: Topoi fra læreres oppgavetekster. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 26(1), 44–64. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2957