Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018

‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet

Författare

  • Marléne Johansson

Abstract

 Introduktion

Downloads

Publicerad

2018-11-02

Referera så här

Johansson, M. (2018). Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018: ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(3), 1–7. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3023