Håndværk og design

‒ et fag i den danske folkeskole og læreruddannelse

Författare

  • Lisa Monica Fälling Andersen
  • Bolette Kremmer Hansen
  • Bent Illum

Abstract

Artiklen belyser og analyserer ændringerne inden for det danske håndarbejde- og sløjdområde gennem de sidste 10 år i folkeskolen og på læreruddannelsen, såvel som på mellemlang- og lang videregående uddannelse og i forskningen på området. Perioden fra 2008–2018 indeholder omfattende forandringer, i kraft af ændring af faget materiel design til håndværk og design på læreruddannelsen, og nedlæggelse af fagene håndarbejde og sløjd i folkeskolen samt etableringen af det nye fag håndværk og design. Den faglige ændring i folkeskolen og på læreruddannelsen beskrives og gennem en komparativ analyse af fagenes bekendtgørelser peges der på de mest centrale ændringer i fagenes indhold, og de udfordringer i praksis, som følger med ændringerne. Dette giver anledning til didaktiske refleksioner for nutid og fremtid. Desuden giver artiklen et overblik over forskning i tilknytning til området. Artiklen afrundes med nogle perspektiver på fagets videre udvikling i folkeskole og læreruddannelse og fagområdets generelle vilkår i skole og samfund.
Søgeord: Håndværk og design, didaktik, håndværk, designproces, innovation, materiel kultur, teknologi

Downloads

Publicerad

2018-11-02

Referera så här

Fälling Andersen, L. M., Kremmer Hansen, B., & Illum, B. (2018). Håndværk og design: ‒ et fag i den danske folkeskole og læreruddannelse. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(3), 8–25. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3024