Design og håndverk og Tekstil på Island

Författare

  • Brynjar Olafsson
  • Asdis Joelsdottir

Abstract

Skolefagene Design og håndverk og Tekstil, har vært obligatoriske fag i grunnskolen på Island siden 1936. Fagene har bakgrunn i husflidstradisjoner og sløyd-ideologien som kom til Island på slutten av det 19 århundre. Nåværende læreplanen for fagene legger vekt på elevenes generelle utvikling, design, innovasjon, bruk av forskjellige materialer, verktøy og teknikker. Den gir læreren mye rom til å påvirke undervisningens innhold og dermed utøve sin faglighet. De siste endringene i læreplanen har imidlertid også ført til mindre tid til fagene design og håndverk og tekstil. Det er også mulig for skoler å velge bort enkelte håndverksfag eller kunstfag og legge mer vekt på andre. Det kan begrense elevers muligheter til å forberede seg for videreutdanning. I lærerutdanningen, får studentene mindre undervisning i fagene en før til tross for krav om mastergrad på grunn av mindre vekt på fagkunnskap og mer vekt på generell pedagogikk. Forskning på design og håndverk og tekstil viser at det er behov for etterutdanning for å imøtekomme nye krav i læreplaner. Det viser seg også at skolene tildeler fagene færre timer en læreplanen tilsier, mest i småskole og på ungdomstrinnet. For at fagene skal fortsatt kunne stå sterke i grunnskolen er det viktig å få flere studenter inn i lærerutdanningen og legge mer vekt på faglig kompetanse for at lærere skal kunne oppfylle læreplanens krav. Forskningen viser at disse fagene er populære i skolen selv om skolene har færre undervisningstimer en læreplanen tilsier. Nåværende læreplan gir lærere og skoleledere mer frelse og det kan være negativt at skoleledere ikke har klar ramme når det gjelder f.eks. undervisningstid for forskjellige fag.
Nøkkelord: Hönnun og smíði, textílmennt, design og håndverk, tekstil, sløyd, lærerutdanning, Island

Downloads

Publicerad

2018-11-02

Referera så här

Olafsson, B., & Joelsdottir, A. (2018). Design og håndverk og Tekstil på Island. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(3), 39–57. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3026