Slöjdforskning i fokus

Techne serien 1995–2017

Författare

  • Juha Hartvik Universitetslärare
  • Mia Porko-Hudd Professor

Abstract

I artikeln ges en analyserande överblick av artiklar publicerade i den av NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) ägda Techne A-serien under tiden 1995 till 2017. Artiklar i Techne B-serien under samma tidsperiod presenteras endast gällande antal publikationer och artiklar samt publiceringsspråk och författarens landstillhörighet. En analys av nordisk publicerad slöjdforskning är intressant dels som en historisk översikt från en tid då forskningen inom området startade och tog fart, dels som en identifiering över områden som framledes kunde beforskas. Analysen av de 178 artiklarna i A-serien har i huvudsak gjorts utgående från deras abstrakt och sökord. Analyserna leder både till beskrivande övergripande perspektiv och till mer detaljerade beskrivningar om hur artiklarna relaterar till olika former av slöjdverksamhet. Studiens forskningsfrågor lyder enligt följande: Hur relaterar artiklarna till olika former av slöjd generellt i samhället och specifikt i utbildning? Hurdant ämnesfokus har artiklarna? Vilket forskningsfokus har artiklarna?
Sökord: slöjd, forskning, artiklar, Techne serien, vetenskaplig klassificering

Downloads

Publicerad

2018-11-02

Referera så här

Hartvik, J., & Porko-Hudd, M. (2018). Slöjdforskning i fokus: Techne serien 1995–2017. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(3), 94–108. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3030