Aesthetic Learning Processes in Early Childhood and Early Years Education

Reflections on Educating for Sustainable Development and use of Visual Tools and Materials

Författare

  • Tarja Karlsson Häikiö

Abstract

Artikeln är baserad på konstbaserat kreativt arbete i förskolan och skolans yngre åldrar och som presenterades vid Make & Learn-konferensen vid Göteborgs universitet i september 2019. Syftet med artikeln är att exemplifiera arbete med ekologi och hållbarhet genom användning av estetiska lärprocesser i förskola och skolans tidiga åldrar, och för att lyfta fram användningen av olika material med estetiska verktyg. Artikeln syftar till att presentera arbete med hållbarhet baserat på SDG-målen som en viktig del av förskolans och skolans tidiga åldrar i linje med direktiv i läroplaner i två av de nordiska länderna. Empirin gällande de presenterade projekten insamlades mellan åren 2011–2019 på en kombinerad förskola och grundskola för tidiga åldrar i Finland och på två förskolor i Sverige, som arbetar med hållbarhet och estetiskt lärande. Resultaten presenteras baserat på en analys av observationer på förskolorna, presentationer om utbildningsverksamheten gjord av rektorer och lärare, samt av fotografier med fokus på användning av olika slags visuella, multimodala och optiska material. Estetiska och multimodala utbildningspraktiker exemplifieras gällande hur man arbetar med inkluderande och hållbar utbildning.

Författarbiografi

Tarja Karlsson Häikiö,

Dr. Tarja Karlsson Häikiö is Associate professor of Visual and Material Culture at Academy of Design and Crafts at University of Gothenburg, Sweden. She holds a Ph D in Art History and Visual Studies from the University of Gothenburg. Karlsson Häikiö has a background as visual art educator in preschool and compulsory school as well as a cultural coordinator within the cultural area.

Downloads

Publicerad

2020-06-16

Referera så här

Häikiö, T. K. (2020). Aesthetic Learning Processes in Early Childhood and Early Years Education: Reflections on Educating for Sustainable Development and use of Visual Tools and Materials. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 27(2), 15–30. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3567