Laddad slöjd

Slöjdkunnande och slöjdföremåls meningsskapande

Författare

  • Marléne Johansson University of Gothenburg

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4061

Abstract

Artikelns syfte är att utifrån slöjdforskning och historiska, sociala och kulturella grunder ge en översiktlig bild och lyfta fram hur slöjd, slöjdkunnande och slöjdföremål kan uppfattas ’laddade’ på olika vis. Översikten är dels menad att väcka tankar och reflektion om det som kan uppfattas självklart eller mindre uppmärksammat om slöjdkunnande och slöjdföremål, dels tänkt att kunna användas som underlag inför fortsatta diskussioner och argumentationer i relation till elevers möjligheter att lära och utvecklas i slöjdens kunskapsform. Flera frågor kan ställas om det som kan rymmas i slöjdens kunskapsform, men vad slöjdens kunskapskvalitéer kan innefatta är inte alltid tillräckligt uppmärksammat vilket problematiseras i denna artikel utifrån slöjdkunnande och slöjdföremåls laddningar. Sociokulturella utgångspunkter används som ramverk för att beskriva och diskutera meningsskapande i relation till slöjd. Inledningsvis görs en kortare beskrivning om redskaps, föremåls och handlingsburna laddningar. Därefter belyses hur skolslöjd och slöjdkunnande ger och ges laddningar. Vidare förs resonemang om slöjdkunnande och slöjdföremåls meningsskapande i och utanför skolan. I artikeln lyfts behovet av en breddad syn på slöjdens kunskapsform, och vad det kan innefatta att arbeta i hela processer utifrån idéer, olika material och redskap till ett fysiskt föremål. Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras skolslöjdens möjligheter och utmaningar i relation till att utvecklas och lära i kunskapsformen.

Sökord: slöjd, kunnande, föremål, meningsskapande, laddning

Författarbiografi

Marléne Johansson, University of Gothenburg

- Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

- Learning, Interaction and Multimodality - from idea, materials, and using a variety of tools and resources - in and through the making of physical artifacts in craft-related activities both in and outside school.

 

Downloads

Publicerad

2021-06-22

Referera så här

Johansson, M. (2021). Laddad slöjd: Slöjdkunnande och slöjdföremåls meningsskapande. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(3), 15–31. https://doi.org/10.7577/TechneA.4061

Nummer

Sektion

Artiklar