Lära sig att stå ut

Ett bidrag till diskussionen om varför vi har slöjd i skolan

Författare

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4218

Abstract

Denna artikels tänkbara svar på frågan varför vi har slöjd i den svenska grundskolan är förankrat i teorier om motstånd (Senneth, 2008) och teorier om kommunikation och ledarskap (Hamre m.fl., 2013). Svaret pekar på en potential knuten till att lärare i slöjd medvetet leder elever till motstånd i slöjdundervisningen och stannar hos dem under motstånd genom att erbjuda både krav och stöd. Utifrån en re-analys av tidigare insamlade videoobservationer beskrivs tre lärare, i olika slöjdgrupper, som förhåller sig på skilda sätt till en av sina elever som möter externt eller skapar internt motstånd i pågående slöjdarbete. Analysen syftar till fördjupad förståelse av hur elevers möte med motstånd uppstår och hur detta kan relateras till lärares förhållningssätt. De tre lärarna har delvis olika sätt att leda undervisning och att erbjuda sina elever mer eller mindre emotionellt stöd, organisatoriskt stöd och stöd för lärandet. Genom sina olika sätt att förhålla sig till, arbeta med och språkliggöra motståndet gör deras elever olika erfarenheter av möten med motstånd i skolslöjd.

Keywords: Motstånd, Emotionellt stöd, Lärande stöd, Organisatoriskt stöd, Didaktiskt ledarskap, Re-analys

Downloads

Publicerad

2021-06-22 — Uppdaterad 2021-06-22

Referera så här

Westerlund, S., & Samuelsson, M. . (2021). Lära sig att stå ut : Ett bidrag till diskussionen om varför vi har slöjd i skolan. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(3), 63–77. https://doi.org/10.7577/TechneA.4218

Nummer

Sektion

Artiklar