PATT38 Introduction

Författare

Abstract

 

Technology in our Hands. Creative Pedagogy and Ambitious Teacher Education

Click on the "pdf" button to open and read
the introduction to the conference.

Additional Files

Publicerad

2021-04-26 — Uppdaterad 2021-04-26

Referera så här

Porko-Hudd, M., Lindfors, E., & Rönkkö, M.-L. (2021). PATT38 Introduction. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), i-iv. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4422

Nummer

Sektion

Artiklar