Slöjdämnet och karriärreformen

Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling

Författare

  • Stina Westerlund Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4725

Abstract

En karriärstegsreform introducerades 2013 i svensk skola med den nya befattningen förstelärare. Reformen avsåg förbättra elevers resultat genom stärkt lärar­professio­na­lism. Syftet med denna artikel är att undersöka hur slöjdlärares professionella identiteter framträder i berättelser om deras arbete som förstelärare och diskutera vilka förutsättningar karriärreformen ger för utveckling av undervisning i slöjd­ämnet. Med utgångspunkt i narrativ teori och Mishlers definition av berättelser som identitets­framträdanden har analys genomförts i tre steg av positionering, vänd­punkts­analys och kontextualisering där lärarnas berättelser relaterats till meta­narrativ om den professionella läraren. Resultatet visar hur lärarna i sina berättelser tar stöd i metanarrativen och hur detta kan relateras till varierande grad av stabilitet i den professionella identiteten, till variationer i det uppfattade handlingsutrymmet och det personliga engagemanget samt i det strukturella stödet för arbetet. I artikeln diskuteras vilken professionalism och vilka utvecklings­satsningar karriärreformen tenderar att stödja samt vilka konsekvenser detta får för slöjdlärares möjligheter till utveckling av slöjdämnet.

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Westerlund, S. (2021). Slöjdämnet och karriärreformen: Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 49–72. https://doi.org/10.7577/TechneA.4725