Minnen av olika material och olika tillvägagångssätt

Slöjd på fritidshemmet

Författare

  • Marcus Samuelsson Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4731

Abstract

Denna essä är en fallstudie som riktar upp­märksamheten mot en ung vuxen, Erik, och hans erfarenheter, minnen, berättelse och föremål från det som kallades för slöjd i olika material på ett fritidshem. Samtidigt är det en didaktisk studie då den i korthet också berör hur blivande lärare i slöjd tolkar barns artefakter. Eriks berättelser om föremålen som gjorts i olika tekniker och olika material med mer eller mindre stöd av vuxna ger en bild av det som kallades slöjd på fritidshemmet. Essän bidrar för det första, utifrån samtalen med Erik om hans artefakter, med insikter om hur materiella förut­sätt­ningar och didaktisk inramning påverkar både vad som görs och hur det görs. Den bidrar för det andra, utifrån samtal med blivande lärare i slöjd, också med insikter om hur vuxna riskerar att missuppfatta barns artefakter utifrån föreställningar om en sammanhållen gestaltning bortom materiella förutsättningar och didaktisk in­ram­ning.

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Samuelsson, M. (2021). Minnen av olika material och olika tillvägagångssätt: Slöjd på fritidshemmet. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 115–132. https://doi.org/10.7577/TechneA.4731