Slöjd, bildning och profession

Författare

  • Sven Hartman Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4733

Abstract

Syftet med denna essä är att diskutera den pedagogiska slöjden i ett bildnings­perspektiv. Det sker genom att belysa hur skolslöjden under perioden 1880–1920 formades i spänningsfältet mellan samhällets behov av hantverksutbildning och skolans behov av att använda slöjd som ett pedagogiskt verktyg. Under dessa år diskuterades slöjden ofta i ett bildningsperspektiv även om bildningsbegreppet inte alltid skrevs fram. I texten behandlas olika idéer hämtade från några av de viktigare slöjddebattörerna i Norden. Avslutningsvis diskuteras hur argument från den tidiga debatten om skolslöjden ibland återspeglas i senare tiders debatt om slöjdämnet. I kapitlet används bland annat begreppen bildning, utbildning, halvbildning, hant­verks­skicklighet, händighet och profession.

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Hartman, S. (2021). Slöjd, bildning och profession. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 149–164. https://doi.org/10.7577/TechneA.4733