Forskning på bredden av vetenskapsområdet

Författare

  • Christina Nygren-Landgärds

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4734

Abstract

De flesta skolämnen har på universitetsnivån en moderdisciplin som värnar om forskningen i ämnets substansfrågor. Slöjd är ett skolämne som saknar en motsvarande moderdisciplin. Till exempel i Finland är slöjd ett eget vetenskaps­område, men placerat inom de pedagogiska vetenskaperna. Slöjd är dock ett mångfasetterat fenomen som behöver studeras i hela sin bredd för att utvecklas, inte enbart som ett skolämne. Syftet med denna artikel är att diskutera behovet av och utmaningar med forskning på bredden, d.v.s. forskning som tar fasta på både slöjdens kärna, den skapande processen och andra slöjdperspektiv. I artikeln diskuteras problematiken på ett teoretiskt allmänt plan. Den teoretiska diskussionen konkretiseras med tre utexaminerade masters reflektioner kring planeringen och genom­förandet av en masteruppsats på bredden av vetenskapsområdet, d.v.s. forsk­ning som inkluderar både en egen skapande process och pedago­gisk/didaktiska perspektiv.

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Nygren-Landgärds, C. (2021). Forskning på bredden av vetenskapsområdet. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 165–178. https://doi.org/10.7577/TechneA.4734