Inledning

Författare

  • Stina Westerlund Umeå universitet
  • Kajsa Borg Umeå universitet
  • Mia Porko-Hudd Åbo Akademi
  • Viveca Lindberg Stockholms universitet

Abstract

Initiativet till en nordisk antologi har sin grund i att professor Marléne Johansson, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universi­tet närmade sig den formella pensionsåldern i Sverige. De artiklar som är resultatet i denna antologi representerar författare från olika nordiska länder. Var och har själv fått välja innehåll för sina artiklar, vilket lett till en brokig samling av ämnesval och på så sätt ett rikt men samtidigt vitt förgrenat innehåll, där artiklarna också har olika karaktär. Medan en del är traditionella forsknings­artiklar, har andra karaktären av essäer, även nationella traditioner har bidragit till hur artiklarna utformats. Redaktörerna har valt att gruppera artiklarna i fem tematiska avdelningar, där artiklarna, trots olikheterna, ändå karakteriseras av ett övergripande samband, några karaktäriseras av författarna som vetenskapliga essäer. Samtliga artiklar har genomgått dubbelblind granskning av externa granska­re. Presentation av respektive författare återfinns i anslutning till artiklarna. Antologin avslutas med en epilog, författad av redaktörerna.

Läs vidare i epilogen genom att klicka på "pdf" till höger om denna text.

Additional Files

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Westerlund, S., Borg, K., Porko-Hudd, M., & Lindberg, V. (2021). Inledning. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), ii-vi. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4742