Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner

Författare

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.5176

Abstract

Utgangspunktet for artikkelen er vår bekymring for at studenter som starter moteutdanning uten nødvendige forkunnskaper, etter endt utdanning vil ha problemer med å tilfredsstille kravene bransjen stiller. Problem­stillingen er: Hvilken betydning har for­kunnskaper for valg av motedesignutdanning som fremtidig karrierevei? Forskningsmetoden er et fokus­gruppeintervju med fem studenter i et mote­designprogram om ­deres­ bakgrunn for å velge en mote­design­utdanning hvor design og produksjon står ­sentral. Studentene har ulike erfar­inger som bakgrunn for sine valg. Noen har erfaring fra håndverk eller tegning i hjemmet eller fra videoer på YouTube, andre gjennom skoleoppgaver som innebærer utforming i ulike teknikker. Noen har alltid vært interessert i design og mote så lenge de kan huske, mens noen forteller om en bestemt anledning som påvirker deres valg. Studentene har også ulike planer for design- og hånd­verks­­ferdig­heter i sine fremtidige karrierer. Mange ønsker å bli ­m­ote­designere­. De er glade for å få en bredde­kompetanse som dekker design av klær, å lage mønstre og realisere design i egnede teknikker og materialer, som de tror er avgjørende ferdigheter i en fremtidig karrierevei innenfor motefeltet. Dette samsvarer med informasjonen fra bedriftene vi samarbeider med. Det er stor etterspørsel etter design­ere, produkt­utviklere og mønsterkonstruktører innenfor mote- og sports­bransjen, som er jobber student­ene ofte får når de er ferdige med sin bachelorgrad. Empirien diskuteres i forhold­ ti­l Wengers teori om læring i praksisfellesskap og Papanes teori om designutvikling i en karriere­sammenheng. Avslutningsvis disku­teres det på hvilken måte motestudenter kan være mer forberedt til å starte en moteutdanning, for senere å bli klare til å møte motebransjens virkelighet.

Keywords: designstudenter, fokusgruppeintervju, motedesign, forkunnskaper, karrierevalg

Författarbiografier

Sissel Isachsen, OsloMet - storbyuniversitetet

Førstelektor

Janne Beate Reitan, Editor-in-chief FORMakademisk

Associate Professor Em.
Department for Art, Design and Drama
Faculty of Technologi, Art and Design

Downloads

Publicerad

2023-09-22

Referera så här

Isachsen, S., & Reitan, J. B. (2023). Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 30(2), 47–66. https://doi.org/10.7577/TechneA.5176