Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden

Författare

  • Joakim Andersson Åbo Akademi i Vasa, Pedagogiska fakulteten
  • Lone Brøns-Pedersen
  • Bent Illum

Abstract

Inom landskapet för lärande i det hantverksmässiga fältet används kommunikation i en eller annan form. Denna artikel har som mål att beskriva olika kommunikationsförhållande som kan finnas i slöjdsalen, dels som en kvantivativ beskrivning av den faktiska tiden studenten och läraren använder för att kommunicera med varandra, andra och med sig själv, dels som en kvalitativ undersökning av de kommunikationsformer som används. Det tysta kunskapsområdet tar i denna artikel sin utgångspunkt i teorin om processens dialog och kommunikation som bygger på omvandling av kroppsliga tecken och handlingar, verbala yttringar samt visning och handlingar med verktyg. Forskningen är baserad på en grupp studerande vid en workshop i svarvning på slöjdlärarutbildning. Forskningen dokumenteras med två videokameror, en stationär och en handhållen samt en enkäntundersökning som genomfördes efter workshopen. Studiens mål är att förtydliga hur de kommunikativa förhållandena kan påverka det didaktiska tänkandet inom undervisnings- och planeringsarbete i det hantverksmässiga lärandefältet. Därmed leder det till en didaktisk övervägning om att det i undervisningen i det hantverksmässiga fältet skall vara fokus på lärarens kommunikationsform så att de lärande kan växla mellan inre och yttre läranderum och uppnå nya erfarenheter och handlingskompetenser.

Downloads

Publicerad

2016-06-22

Referera så här

Andersson, J., Brøns-Pedersen, L., & Illum, B. (2016). Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1274

Nummer

Sektion

Artiklar