Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik – et aktionsforskningsprojekt

Författare

  • Stig Pedersen
  • Hanne Schneider

Abstract

Projektet tager afsæt i regeringens forslag om at sammenlægge fagene sløjd og håndarbejde til et nyt fag ”håndværk og design”. Det er projektets ambition at være dagsordensættende i forhold til udvikling af dette nye skolefag. Vi vil arbejde ud fra en aktionsforskningsmæssig tilgang. Det betyder, at vi ikke alene har til hensigt at etablere et ”objektivt” billede af, hvordan udvalgte skoler arbejder med at udvikle det ny fag ”håndværk og design”, men ønsker at påvirke udviklingen og dermed i fællesskab konstruere ny didaktisk teori. Som støtte for projektgruppens arbejde nedsættes en metodisk, didaktisk studiekreds, hvor projektgruppen modtager sparring fra erfarne forskere. Det er projektets sigte at undersøge og udvikle det ny fags didaktik med henblik på at generere visioner for bl.a. indholdsudvælgelse og læreformer i et fremtidsperspektiv for faget ”håndværk og design” i samspil mellem de ideer, viden og erfaringer forskerne har, den viden og erfaring de udvalgte forskende lærere har, samt de erfaringer og ideer, der opbygges i projektets praksisdele. Der arbejdes med eksemplariske forløb, som planlægges og efterbehandles i samarbejde mellem lærere og forskere. Dette samarbejde dokumenteres af lærerne og projektgruppens medlemmer i fællesskab. Her indgår fx undervisningsoplæg, materialer og genstande, evalueringsformer – og resultater samt fokusgruppe interview.


Søkord: metod, sløjd, håndværk og design, aktionsforskning, folkeskolen

URN:NBN:no-29962

Downloads

Publicerad

2011-11-14

Referera så här

Pedersen, S., & Schneider, H. (2011). Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik – et aktionsforskningsprojekt. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 18(1). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/36