Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp

Författare

  • Liv Merete Nielsen
  • Ingvild Digranes

Abstract

Designere, beslutningstakere, investorer, brukere og konsumenter har ulike roller i en designprosess. Alle vil på et tidspunkt ta valg som får konsekvenser for en bærekraftig framtid, om det er gjennom byutvikling, kjøp og kast, produktutvikling eller markedsføring. Utdanning innen design i det 13-årige skoleløpet er derfor både et grunnlag for rekruttering til designprofesjonene og en allmenndannelse for å bli reflekterte konsumenter og brukere. Vi spør: Hvilke utfordringer står skoleverket overfor dersom målet er å fremme grunnleggende designkompetanse på de ulike utdanningsnivåene? Med søkelys på den gjennomgående designutdanningen i det 13-årige skoleløpet og overgangen til ulike profesjonsutdanninger vil vi problematisere utfordringer knyttet til overganger og kontinuitet mellom skoleslag og utdanningsnivå.

 

Nøkkelord: Design og samfunn, bærekraftig design, utdanning, dannelse, læreplanutvikling, designkompetanse.

Downloads

Referera så här

Nielsen, L. M., & Digranes, I. (2012). Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 19(1). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/394

Nummer

Sektion

Artiklar