Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design i den danske folkeskole

Et metodisk og teoretisk indblik i en tværvidenskabelig undersøgelse af forandringsprocesserne fra to fag til et.

Författare

  • Lisa Fälling Andersen Københavns Professionshøjskole (KP) og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4696

Abstract

Denne artikel er et bidrag til de nordiske landes samarbejde om at udvikle og udvide forskningsfeltet inden for slöjdfeltet. Artiklen fremlægger et tværvidenskabeligt perspektiv på, hvordan fag og fagdidaktik teoretisk, metodisk og empirisk kan undersøges og analyseres. Med udgangspunkt i Ph.d.-afhandlingen, ”Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design” (Andersen 2020a), præsenterer artiklen hvordan en kobling af kulturteori, didaktisk teori og materiel kulturteori kan anvendes i undersøgelser af forandringsprocesser i det praktiske fagområde. Fra sløjd og håndarbejde indførelse i den danske skole omkring 1900 og frem til implementeringen af faget håndværk og design som obligatorisk fag i folkeskolen i 2016. Indledningsvist beskrives artiklens bidrag til slöjdfeltets forskning, hvorefter en redegørelse af dele af det teoretisk grundlag fra afhandlingen følger, herunder bl.a. det materielle udgangspunkt, det 4-dimensionelle kulturbegreb, interpellationsbegrebet og didaktisk teori. Herefter fremlægges udvalgte dele af analysen, i en historisk progression, som gennem den kulturanalytiske tilgang viser, hvordan fagområdets forandringsprocesser og fagenes didaktik og praksis står i relation til samfundet og stat og er betinges af mål og midler, strukturelle omstændigheder og historiske traditioner. I artiklen lægges der vægt på tiden omkring etableringen af håndværk og designfaget.

Downloads

Publicerad

2022-09-07

Referera så här

Fälling Andersen, L. (2022). Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design i den danske folkeskole: Et metodisk og teoretisk indblik i en tværvidenskabelig undersøgelse af forandringsprocesserne fra to fag til et. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 29(2), 29–44. https://doi.org/10.7577/TechneA.4696