"Coronaslöjd”

Lärares omställning till ofrivillig distansundervisning

Författare

  • Mia Porko-Hudd Åbo Akademi
  • Juha Hartvik Åbo Akademi

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4722

Abstract

Syftet med studien var att utreda vad omställningen till distansundervisning inom den grundläggande utbildningen medförde för lärarna och läroämnet slöjd i Finland våren 2020. Distansundervisning där lärare och elever var fysiskt åtskilda från varandra tillämpades för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset, covid-19. Studiens empiri bestod av videomaterial från två tankesmedjor med 93 lärare från 56 olika skolor. Tankesmedjorna hade som målsättning att stöda lärarna att bemästra situationen och erbjuda forum för kollegial samverkan. Innehålls­analyserna genomfördes i förhållande till betingelser som påverkar undervisningen. Varje kodning granskades i relation till slöjdpedagogiska teorier om lärande och undervisning. Resultaten indelades i fem särdrag för distansundervisning i slöjd. Analyserna visade att den snabba övergången till distansundervisning medförde att fokus försköts mot tidsmässigt kortare slöjdprojekt och elevernas aktiverande fram­om långsiktiga hela slöjdprocesser. Även slöjdsalens mångsidiga kommunika­tion ute­blev i digitala miljöer.

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Porko-Hudd, M., & Hartvik, J. (2021). "Coronaslöjd”: Lärares omställning till ofrivillig distansundervisning. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 1–20. https://doi.org/10.7577/TechneA.4722