Förord

Författare

  • Stina Westerlund Umeå universitet
  • Kajsa Borg Göteborgs universitet
  • Mia Porko-Hudd Åbo Akademi
  • Viveca Lindberg Stockholms universitet

Abstract

Arbetet med den här antologin har pågått i drygt ett och ett halvt år genom digitalt nordiskt samarbete, när coronaviruset i stor utsträckning förhindrat alla andra kontakter. Syftet med den är att ge en lägesbeskrivning av den nordiska slöjd­forskningen och samtidigt ge en gedigen bakgrund för framtidens slöjd­forskare. Texterna i boken handlar både om tillbakablickar, nutids­skild­ringar och framtidsperspektiv. Antologin tillägnas professor Marléne Johansson, vars nordiska engagemang och arbete för slöjdpedagogisk forskning är av stor betydel­se.

Läs vidare i epilogen genom att klicka på "pdf" till höger om denna text.

Additional Files

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Westerlund, S., Borg, K., Porko-Hudd, M., & Lindberg, V. (2021). Förord. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), i-i. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4745