Epilog

Författare

  • Stina Westerlund Umeå universitet
  • Kajsa Borg Umeå universitet
  • Mia Porko-Hudd Åbo Akademi
  • Viveca Lindberg Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4746

Abstract

De olika bidragen i antologin grundar sig i den slöjdverksamhet som funnits i nordiska skolor sedan närmare 150 år. Hur har slöjdkunnandet förändrats? Artik­larna berör många aspekter av slöjdaktiviteter, men skall inte uppfattas som en forskningsöversikt, endast som exempel på nutida slöjdforskning. Här återfinner vi några av alla de eldsjälar som betytt oerhört mycket för slöjdämnets utveckling och konsolidering i både referenslistor och texter. De slöjdande barnens röst blir hörd, ämnets organisation och slöjdlärarnas undervisning disku­­teras. Vi påminns även om grundläggande begrepp och bildningsfrågor (no. danning) som utgör en del av basen för all slöjdundervisning oavsett vilken tidsålder vi befinner oss i.

Läs vidare i epilogen genom att klicka på "pdf" till höger om denna text.

Additional Files

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Westerlund, S., Borg, K., Porko-Hudd, M., & Lindberg, V. (2021). Epilog. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), vii-x. https://doi.org/10.7577/TechneA.4746